Karty produktowe

Progi zwalniające

Progi zwalniające to niewielkie konstrukcje, stawiane najczęściej na terenach zabudowanych, przede wszystkim na osiedlach oraz drogach miejskich, na których często przez ulicę przebiegają dzieci lub zwierzęta. Próg ma za zadanie spowolnić pojazd przed przejściem dla pieszych lub miejscem, szczególnie często użytkowanym przez pieszych, aby umożliwić im bezpieczne przejście na drugą stronę. Choć progi zwalniające bardzo często denerwują kierowców, chronią one przed zbyt szybką, niebezpieczną jazdą w terenach, w których wymagane jest odpowiednie dostosowanie prędkości do warunków, panujących na danym obszarze.

Progi zwalniające wykonywane są najczęściej z gumy, choć czasem stanowią również element asfaltu. Te pierwsze są jednak bardziej praktyczne, gdyż w razie potrzeby można zmienić ich lokalizację lub całkowicie zlikwidować.

Próg zwalniający powinien być przede wszystkim widoczny, dlatego producenci tworzą progi w kolorze innym niż kolor drogi. Często są to barwy żółci i czerni lub czerwieni i bieli. Powszechnie spotykane bywają również progi zwalniające punktowe, jednokolorowe.

Najczęściej stosowane są progi zwalniające podłużne, przebiegające przez całą szerokość ulicy, zdarzają się również progi kwadratowe, bądź prostokątne, zajmujące nieco inny obszar. Próg zwalniający musi być dostosowany do potrzeb, zamontowany solidnie, aby nie przesuwał się podczas ruchu pojazdu.

Miejskie osiedla, tereny mieszkalne czy drogi w terenie zabudowanym bardzo często wyposażone są w progi zwalniające. Tak samo jak okolice szkół i przedszkoli, gdzie często spotykane są dzieci, które, jak wiadomo, nie zawsze ostrożnie przechodzą przez jezdnię. Dzięki obecności progów zwalniających, piesi mogą poczuć się bezpieczniej na drogach osiedlowych. Progi zaczęto stosować jako odpowiedź na częste potrącenia pieszych w terenach zabudowanych. Kierowcy niejednokrotnie nie dostosowują prędkości do wymagań, a próg zwalniający wymusza na nich zatrzymanie lub zwolnienie pojazdu choćby po to, aby go nie uszkodzić. Zastosowanie takich elementów zwiększa bezpieczeństwo na drogach i chroni przed wypadkami.

Zapraszamy
do współpracy