Karty produktowe

Odbojnice

Odbojnice to elementy małej architektury, które spotykamy w miastach bardzo często, jednak rzadko zwracamy na nie uwagę. A jednak te produkty mogą mieć spore znaczenie w organizacji ruchu i poruszaniu się pojazdu po parkingach, terenach zabudowanych oraz terenach prywatnych.

Producenci wykonują różne rodzaje odbojnic, a każdy z nich pełni określoną rolę. Stanowią one przede wszystkim element, wyznaczający pewne granice. Wykorzystywane bywają na budowach, przy robotach drogowych czy parkingach.

Wśród odbojnic możemy wyróżnić odbojnice kolejowe, odbojnice nabrzeżne oraz odbojnice nawierzchniowe. Są one stosowane po to, aby kierować ruchem statku, podczas dobijania do brzegu lub regulować ruch pojazdów osobowych i dostawczych na drogach. Produkty tego typu spotykamy również na terenach prywatnych, często w zakładach pracy. Dlaczego? Duże samochody przyjeżdżające po towar lub z towarem, mogą wykorzystywać odbojnice, jako punkty rozeznania podczas poruszania się na niewielkim terenie, między innymi zawracania. To takie elementy w wielu przypadkach chronią samochód przed otarciem o ścianę lub inny obiekt.

Odbojnice wykonywane są z wysokiej jakości stali, odpornej na czynniki zewnętrzne, przede wszystkim deszcz i mróz. Tworzone są według wymagań, najczęściej w kolorach żółci lub żółto-czarnym, gdyż takie najlepiej wyróżniają się w otoczeniu.

Odbojnica musi być przede wszystkim widoczna, dlatego ustawia się je w takich miejscach, w których kierowca ma szansę dokładnie ją zobaczyć. Dzięki wykorzystaniu tych elementów małej architektury, kierowcy samochodów ciężarowych mają znacznie ułatwione zadanie podczas manewrów skręcania, zawracania lub wjeżdżania do garaży.

Odbojnice spotykamy w wielu miejscach i choć zwykłemu przechodniowi nie wpadają szczególnie w oko, to jednak dla kierowców stanowią istotny szczegół na niektórych przestrzeniach. Producenci tego typu produktów starają się, aby ich wyroby jak najlepiej sprawdzały się w praktyce, zapewniając lepszą organizację ruchu i chroniąc przed uszkodzeniem pojazdów, podczas wykonywania niebezpiecznych manewrów.

Zapraszamy
do współpracy