Znaki pionowe

Nasza oferta

Jesteśmy wiodącym producentem oznakowania pionowego w Polsce. W naszej ofercie znajdziecie Państwo zarówno znaki ostrzegawcze, zakazu, nakazu, informacyjne, jak i znaki uzupełniające, ale jesteśmy również w stanie wykonać tabliczki niestandardowe z dowolną treścią.

Przy realizacji złożonych projektów, zaoferujemy Państwu również kompleksowe wykonanie tablic wielkopowierzchniowych, o czym więcej przeczytacie TUTAJ.
Celem zapewnienia uczestnikom ruchu odpowiednich walorów nawigacyjnych i znakomitej widoczności wykonujemy oznakowanie oklejone folią I, II i III generacji. Oprócz tego oferujemy szereg folii odblaskowych o zróżnicowanych parametrach, np. wykonane w technologii pryzmatycznej lub antyroszeniowej.

To od Państwa decyzji zależy, czy wykonane dla Was oznakowanie wykonane będzie ze stali, czy aluminium. Z uwagi na rozdrobniony proces produkcji, nic nie stoi na przeszkodzie, aby mogli zamówić państwo u nas samą folię odblaskową lub sam podkład do znaku. Nasi doradcy pomogą Wam zrealizować zamówienie stosownie do potrzeb!

Znaki ostrzegawcze

Głównym zadaniem znaków ostrzegawczych jest uprzedzać kierujących o niebezpiecznych miejscach na drodze; jednocześnie te znaki zobowiązują uczestników ruchu (po ich minięciu) do zachowania szczególnej ostrożności. Dzięki ich zastosowaniu kierowcy mają możliwość przygotowania się na mogące stwarzać zagrożenie warunki drogowe i dostosować do nich m. in. prędkość pojazdu.

Znaki ostrzegawcze mają kształt trójkąta o żółtym tle z czerwoną obwódką i występują w następujących rozmiarach:

Grupa wielkości znaku Długość boku (mm)
wielkie* 1200
duże 1050
średnie 900
małe* 750
mini* 600

*Wyjątek stanowi znak A-7 występujący tylko w rozmiarach średnim i dużym.

Oferujemy znaki ostrzegawcze:

A-1 niebezpieczny zakręt w prawo
A-2 niebezpieczny zakręt w lewo
A-3 niebezpieczne zakręty – pierwszy w prawo
A-4 niebezpieczne zakręty – pierwszy w lewo
A-5 skrzyżowanie dróg
A-6a skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach
A-6b skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie
A-6c skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie
A-6d wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony
A-6e wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony
A-7 ustąp pierwszeństwa
A-8 skrzyżowanie o ruchu okrężnym
A-9 przejazd kolejowy z zaporami
A-10 przejazd kolejowy bez zapór
A-11 nierówna droga
A-11a próg zwalniający
A-12a zwężenie jezdni – dwustronne
A-12b zwężenie jezdni – prawostronne
A-12c zwężenie jezdni – lewostronne
A-13 ruchomy most
A-14 roboty na drodze
A-15 śliska jezdnia
A-16 przejście dla pieszych
A-17 dzieci
A-18a zwierzęta gospodarskie
A-18b zwierzęta dzikie
A-19 boczny wiatr
A-20 odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym
A-21 tramwaj
A-22 niebezpieczny zjazd
A-23 stromy podjazd
A-24 rowerzyści
A-25 spadające odłamki skalne
A-26 lotnisko
A-27 nabrzeże lub brzeg rzeki
A-28 sypki żwir
A-29 sygnały świetlne
A-30 inne niebezpieczeństwo
A-31 niebezpieczne pobocze
A-32 oszronienie jezdni
A-33 zator drogowy
A-34 wypadek drogowy

Znaki zakazu

Znaki zakazu mają za zadanie wzbogacić nas w wiedzę o tym, co na drodze jest niedozwolone. Białe tarcze z czerwoną obwódką pomogą nam uchronić się przed mandatem za nadmierną prędkość, każą zatrzymać prowadzony przez nas pojazd na niebezpiecznym skrzyżowaniu lub zakażą wykonania manewru zawracania. Wszystko w trosce o nasze bezpieczeństwo.

Znaki zakazu dostępne są w następujących wymiarach:

Grupa wielkości Średnica (mm)
wielkie 1000
duże 900
średnie 800
małe 600
mini 400

Oferujemy znaki zakazu:

B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach
B-2 zakaz wjazdu
B-3 zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych
B-3a zakaz wjazdu autobusów
B-4 zakaz wjazdu motocykli
B-5 zakaz wjazdu samochodów ciężarowych
B-6 zakaz wjazdu ciągników rolniczych
B-7 zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą
B-8 zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych
B-9 zakaz wjazdu rowerów
B-10 zakaz wjazdu motorowerów
B-11 zakaz wjazdu wózków rowerowych
B-12 zakaz wjazdu wózków ręcznych
B-13 zakaz wjazdu pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi
B-13a zakaz wjazdu pojazdów z materiałami niebezpiecznymi
B-14 zakaz wjazdu pojazdów z materiałami, które mogą skazić wodę
B-15 zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad 2 m
B-16 zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad 3,5 m
B-17 zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad 6 m
B-18 zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 7 t
B-19 zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż 5 t
B-20 stop
B-21 zakaz skręcania w lewo
B-22 zakaz skręcania w prawo
B-23 zakaz zawracania
B-24 koniec zakazu zawracania
B-25 zakaz wyprzedzania
B-26 zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe
B-27 koniec zakazu wyprzedzania
B-28 koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe
B-29 zakaz używania sygnałów dźwiękowych
B-30 koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowych
B-31 pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka
B-32 stój – kontrola celna
B-33 ograniczenie prędkości
B-34 koniec ograniczenia prędkości
B-35 zakaz postoju
B-36 zakaz zatrzymywania się
B-37 zakaz postoju w dni nieparzyste
B-38 zakaz postoju w dni parzyste
B-39 strefa ograniczonego postoju
B-40 koniec strefy ograniczonego postoju
B-41 zakaz ruchu pieszych
B-42 koniec wszelkich zakazów
B-43 strefa ograniczonej prędkości
B-44 koniec strefy ograniczonej prędkości

Znaki nakazu

Dzięki oferowanym przez nas znakom nakazu, uczestnicy ruchu drogowego wiedzą jaki manewr mają wykonać, w którym kierunku jechać. Są one niezbędne do zapewnienia prawidłowości ruchu, zwłaszcza w godzinach szczytu. Można je zobaczyć na wszystkich drogach, bez względu czy są to drogi szybkiego ruchu, czy mniejsze drogi miejskie lub gminne.

Znaki nakazu mają w większości kształt koła (z wyjątkiem znaku C-17) i występują w następujących wielkościach:

Grupa wielkości Rozmiar znaku (mm)
mini 400
małe 600
średnie 800
duże 900
wielkie 1000
C-17 900x1200

Oferujemy znaki nakazu:

C-1 nakaz jazdy w prawo (przed znakiem)
C-2 nakaz jazdy w prawo (za znakiem)
C-3 nakaz jazdy w lewo (przed znakiem)
C-4 nakaz jazdy w lewo (za znakiem)
C-5 nakaz jazdy prosto
C-6 nakaz jazdy prosto lub w prawo
C-7 nakaz jazdy prosto lub w lewo
C-8 nakaz jazdy w prawo lub w lewo
C-9 nakaz jazdy z prawej strony znaku
C-10 nakaz jazdy z lewej strony znaku
C-11 nakaz jazdy z prawej lub lewej strony znaku
C-12 ruch okrężny
C-13 droga dla rowerów
C-13a koniec drogi dla rowerów
C-14 prędkość minimalna
C-15 koniec minimalnej prędkości
C-16 droga dla pieszych
C-16a koniec drogi dla pieszych
C-17 nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi
C-18 nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych
C-19 koniec nakazu używania łańcuchów przeciw poślizgowych

Znaki informacyjne

Znaki informacyjne to największa spośród grup pionowych znaków drogowych. Ich zadaniem jest informować nas o strefach, czy obiektach występujących na drodze. Rolą znaków informacyjnych jest informować kierowców o końcu pierwszeństwa przejazdu, wjeździe do terenu zabudowanego, czy też odległości do najbliższej stacji benzynowej. Bez nich poruszanie się po drogach byłoby znacznie trudniejsze.

Poniżej obejrzycie wykaz wielkości poszczególnych znaków informacyjnych:

Grupa wielkości Średnica (mm)
mini 400
małe 600
średnie 800
duże 900
wielkie 1000
C-17 900x1200

Oferujemy znaki informacyjne:

D-1 droga z pierwszeństwem
D-2 koniec drogi z pierwszeństwem
D-3 droga jednokierunkowa
D-4a droga bez przejazdu
D-4b wjazd na drogę bez przejazdu
D-5 pierwszeństwo na zwężonym odcinku drogi
D-6 przejście dla pieszych
D-6a przejazd dla rowerzystów
D-6b przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów
D-7 droga ekspresowa
D-8 koniec drogi ekspresowej
D-9 autostrada
D-10 koniec autostrady
D-11 początek pasa ruchu dla autobusów
D-12 pas ruchu dla autobusów
D-13 początek pasa ruchu powolnego
D-14 koniec pasa ruchu
D-15 przystanek autobusowy
D-16 przystanek trolejbusowy
D-17 przystanek tramwajowy
D-18 parking
D-18a parking – miejsce zastrzeżone
D-18b parking zadaszony
D-19 postój taksówek
D-20 koniec postoju taksówek
D-21 szpital
D-21a policja
D-22 punkt opatrunkowy
D-23 stacja paliwowa
D-23a stacja paliwowa tylko z gazem do napędu pojazdów
D-24 telefon
D-39 dopuszczalne prędkości
D-25 poczta
D-26 stacja obsługi technicznej
D-26a wulkanizacja
D-26b myjnia
D-26c toaleta publiczna
D-26d natryski
D-27 bufet lub kawiarnia
D-28 restauracja
D-29 hotel (motel)
D-30 obozowisko (kemping)
D-31 obozowisko (kemping) wyposażone w podłączenia elektryczne do przyczep
D-32 pole biwakowe
D-33 schronisko młodzieżowe
D-34 punkt informacji turystycznej
D-34a informacja radiowa o ruchu drogowym
D-35 przejście podziemne dla pieszych
D-35a schody ruchome w dół
D-36 przejście nadziemne dla pieszych
D-36a schody ruchome w górę
D-37 tunel
D-38 koniec tunelu
D-40 strefa zamieszkania
D-41 koniec strefy zamieszkania
D-42 obszar zabudowany
D-43 koniec obszaru zabudowanego
D-44 strefa parkowania
D-45 koniec strefy parkowania
D-46 droga wewnętrzna
D-47 koniec drogi wewnętrznej
D-48 zmiana pierwszeństwa
D-49 pobór opłat

Znaki uzupełniające

Znaki uzupełniające nie są tak często spotykane na drogach jak inne znaki, nie mniej jednak są tak samo istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Spotkać je możemy m.in. przekraczając granice państwa/województwa/powiatu. Pozwalają kierowcom także na sprawniejsze poruszanie się drogami wielopasmowymi, dzięki oznaczeniu kierunku poszczególnych pasów. Ich grafiki są często niekonwencjonalne, co świadczy o ich wyjątkowym znaczeniu dla ruchu drogowego.

OFERUJEMY ZNAKI UZUPEŁNIAJĄCE:

F-1 przejście graniczne
F-2 przekraczanie granicy zabronione
F-3 granica obszaru administracyjnego
F-4 nazwa rzeki
F-5 uprzedzenie o zakazie
F-6 znak uprzedzający umieszczany przed skrzyżowaniem
F-7 sposób jazdy w związku z zakazem skręcania w lewo
F-8 objazd w związku z zamknięciem drogi
F-9 znak prowadzący na drodze objazdowej
F-10 kierunki na pasach ruchu
F-11 kierunki na pasie ruchu
F-12 znak wskazujący przejazd tranzytowy umieszczany przed skrzyżowaniem
F-13 przejazd tranzytowy
F-14a tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 300 m przed początkiem pasa wyłączania
F-14b tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 200 m przed pasem wyłączania
F-14c tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 100 m przed pasem wyłączania
F-15 niesymetryczny podział jezdni dla przeciwnych kierunków ruchu
F-16 koniec pasa ruchu na jezdni dwukierunkowej
F-17 koniec pasa ruchu na jezdni jednokierunkowej
F-18 przeciwny kierunek dla określonych pojazdów
F-19 pas ruchu dla rowerów
F-20 część drogi (pas ruchu) dla określonych pojazdów
F-21 ruch skierowany na sąsiednią jezdnię
F-22 ograniczenia na pasie ruchu

Tabliczki do znaków drogowych

Która droga na skomplikowanym skrzyżowaniu jest z pierwszeństwem? Jaka odległość pozostała do niebezpiecznego zakrętu? Czy ta strefa parkowania jest płatna? Czy zaparkowanie tutaj grozi odholowaniem?

Na te wszystkie pytania, jak i na wiele innych, uczestnik ruchu pozna odpowiedź dzięki naszym tabliczkom do znaków drogowych, które jak np. Tabliczki typu T-1, T-6a T-23 stanowią często integralną część oznakowania podstawowego.

Oferujemy Tabliczki do znaków drogowych:

T-1 tabliczka wskazująca odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego
T-1a tabliczka wskazująca odległość znaku informacyjnego od początku (końca) drogi lub pasa ruchu
T-2 tabliczka wskazująca długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo
T-3 tabliczka wskazująca koniec odcinka, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo
T-3a tabliczka wskazująca koniec miejsca przeznaczonego na postój
T-4 tabliczka wskazująca liczbę zakrętów
T-5 tabliczka wskazująca początek drogi krętej
T-6a tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze z pierwszeństwem)
T-6b tabliczka wskazująca układ dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze z pierwszeństwem)
T-6c tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze podporządkowanej)
T-7 tabliczka wskazująca układ torów i drogi na przejeździe
T-8 tabliczka wskazująca miejsce, w którym ruch pojazdów został skierowany na tory tramwajowe
T-9 tabliczka wskazująca rzeczywistą wielkość spadku lub wzniesienia drogi
T-10 tabliczka wskazująca bocznicę kolejową lub tor o podobnym charakterze
T-11 tabliczka wskazująca przeprawę promową
T-12 tabliczka wskazująca podłużny uskok nawierzchni
T-13 tabliczka wskazująca odcinek drogi, na którym występują deformacje nawierzchni w postaci kolein
T-14 tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków o charakterze wskazanym na tabliczce
T-15 tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków spowodowanych śliską nawierzchnią jezdni ze względu na opady deszczu
T-16 tabliczka wskazująca miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych wskazanych na tabliczce
T-17 tabliczka wskazująca granicę państwa
T-18 tabliczka wskazująca nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce
T-19 tabliczka informująca o malowaniu znaków poziomych
T-20 tabliczka wskazująca długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje
T-21 tabliczka wskazująca odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym zakaz obowiązuje
T-22 tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych
T-23a tabliczka wskazująca motocykle
T-23b tabliczka wskazująca samochody ciężarowe, pojazdy specjalne, lub przeznaczone do celów specjalnych, o dmc przekraczającej 3,5 t oraz ciągniki samochodowe
T-23c tabliczka wskazująca ciągniki rolnicze
T-23d tabliczka wskazująca pojazdy silnikowe z przyczepą
T-23e tabliczka wskazująca pojazdy z przyczepą kempingową
T-23f tabliczka wskazująca autobusy
T-23g tabliczka wskazująca trolejbusy
T-23g tabliczka wskazująca pojazdy z materiałami niebezpiecznymi
T-23i tabliczka wskazująca pojazdy z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi
T-23j tabliczka wskazująca pojazdy z materiałami, które mogą skazić wodę
T-24 tabliczka wskazująca, że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela
T-25a tabliczka wskazująca początek zakazu postoju lub zatrzymywania
T-25b tabliczka wskazująca kontynuację zakazu postoju lub zatrzymywania
T-25c tabliczka wskazująca odwołanie zakazu postoju lub zatrzymywania
T-26 tabliczka wskazująca, że zakaz postoju lub zatrzymywania dotyczy strony placu
T-27 tabliczka wskazująca, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci
T-28 tabliczka wskazująca, że za przejazd drogą pobierana jest opłata
T-29 tabliczka informująca o miejscach dla pojazdów przewożących lub kierowanych przez osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się
T-30 tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni

Pozostałe znaki

W naszej ofercie znaleźć można także całą gamę pozostałych rodzajów oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, m.in:

Oferujemy pozostałe znaki:

• Tablice kierujące U-3a, U-3b, U-3c, U-3d etc.
• Pylony drogowe U-5a, U-5b zespolone, U-5c (aktywna wersja U-5b)…
• Lustra drogowe akrylowe, poliwęglanowe i podobne.
• Słupki drogowe U-1a, U-1b, U-2
• Dodatkowe znaki przed przejazdami kolejowymi (np. G-1a, G-3)
• Tablice zamykające (np. U-26a, U-26b)
• Oznakowanie ścieżek rowerowych

Realizacje

Od wielu lat realizowane przez nas projekty i zamówienia spotykają się z wysokim uznaniem klientów. Zachęcamy do zapoznania się z zdjęciami z naszych wybranych realizacji.

Onlayn kazinolarda Aviator slot oyununun üstünlükləri nələrdir?

PinUp Casino oferuje szeroką gamę gier hazardowych, zapewniając niezapomniane emocje i rozrywkę dla wszystkich entuzjastów hazardu online.

Zaangażowanie Ice Casino w uczciwą i odpowiedzialną grę zapewnia bezpieczne i przyjemne środowisko dla wszystkich graczy.

Portal internetowy europejskiejkasyna.com będzie dostarczał dokładnych informacji na temat hazardu w krajach Europy.

Mosbet onlayn kazinosu özünəməxsus xüsusiyyətləri və üstünlükləri ilə oyunçuların diqqətini çəkir. Etibarlı və lisenziyalı platformadır.

Białystok – Węzeł Porosły

Białystok – Węzeł Porosły

Węzeł Porosły - jedna z największych i najdroższych inwestycji drogowych w historii Białegostoku, zrealizowana przy ogromnym wsparciu Unii Europejskiej. To…

Zobacz realizację
Kontrapas w Gdyni

Kontrapas w Gdyni

Od wielu lat ulica Chwarznieńska w Gdyni, która jest jedną z głównych tras dojazdowych prowadzących do trasy S1 w godzinach…

Zobacz realizację
S17 Góraszka-Kołbiel

S17 Góraszka-Kołbiel

Inwestycja na drodze S17 realizowana była na zasadach „zaprojektuj i zbuduj”. W jej ramach wykonane zostały również przebudowy istniejących dróg…

Zobacz realizację

Zaufali nam

Napisz do nas

Zapraszamy do współpracy

Krzysztof Werner

Krzysztof Werner

Kierownik Sprzedaży Regionu Zachód

+48 728 892 830

Patryk Lewandowski

Patryk Lewandowski

KIEROWNIK SPRZEDAŻY REGIONU WSCHÓD

+48 690 890 058

KIEROWNIK SPRZEDAŻY REGIONU WSCHÓD

Jan Leszczyński

Mieszko Helbich

Produkty: VMS, PVMS, MVMS, Poduszki
TMA, Systemy zarządzania ruchem

+48 690 804 028