Karty produktowe

Tabliczki do znaków drogowych

Tabliczki do znaków drogowych wykorzystywane są, jak sama nazwa wskazuje, do objaśniania oznakowania drogowego. Znajdują się na nich treści, mające na celu przybliżyć kierowcom informację, zawartą na danym znaku drogowym.

Na tabliczkach do znaków drogowych często pojawiają się odległości, po których możemy spodziewać się określonej przeszkody w postaci zwężenia lub oblodzenia jezdni, przeskoku czy innej zmiany w ruchu drogowym. Tabliczki montowane są bezpośrednio pod znakiem lub jako oznakowanie dodatkowe, ustawione w pobliżu.

Poruszając się po drogach krajowych i miejskich niejednokrotnie mamy okazję zobaczyć tabliczki do znaków drogowych. Chyba każdemu kierowcy znane jest oznakowanie, informujące o znajdującej się w pobliżu szkole lub przedszkolu. Pojawiają się one przy przejściach dla pieszych, przez które często mogą przechodzić dzieci bez opieki osoby dorosłej. Na takich obszarach należy zachować szczególną ostrożność.

Wśród tabliczek do znaków drogowych, oznaczających odległości, znajdują się te, które informują o czymś, co znajduje się blisko, ok. 100 metrów od miejsca, w którym się znajdujemy oraz takie, które mówią o dalszych zmianach w ruchu lub obiektach, nawet do kilku kilometrów.

W zakres tych produktów wchodzi wiele tabliczek informujących, stawianych na parkingach i przy drogach. Jest to informacja o terenie zabudowanym, rozpoczęciu lub zakończeniu jakiegoś odcinka drogi, miejscu parkingowym przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych i wiele innych. Tabliczki do znaków drogowych wykorzystywane są od dawna i w wielu miejscach. Ich celem jest nie tylko odpowiednia organizacja ruchu drogowego, ale również pomoc kierowcom w jej zrozumieniu.

Tabliczki do znaków drogowych to produkty, które są niezbędne do zachowania na drodze względnej poprawności. Kierowcy powinni zwracać na nie uwagę w równym stopniu jak na pozostałe oznakowanie. Każda tabliczka to osobna informacja o zmianach lub ewentualnościach, jakie mogą pojawić się na drodze. Wiele z nich stanowi także informację, dotyczącą możliwości poruszania się lub parkowania danych pojazdów na określonym terenie.

Zapraszamy
do współpracy