Zastanawiasz się, jak sprawdzić legalność znaku drogowego? Jako specjaliści z firmy Tioman Group, wiodącego producenta oznakowania drogowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, chcielibyśmy przybliżyć Ci ten temat. Znajomość przepisów dotyczących legalności znaków drogowych jest niezwykle istotna, zarówno dla kierowców, jak i zarządców dróg.

Podstawy prawne dotyczące znaków drogowych

Zasady dotyczące znaków drogowych w Polsce regulują przede wszystkim dwa akty prawne:

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym,
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Pierwszy dokument określa ogólne zasady ruchu drogowego, w tym kwestie związane z oznakowaniem, natomiast drugi precyzuje wymagania techniczne, jakie muszą spełniać znaki drogowe.

Kto może postawić znak drogowy?

Zgodnie z przepisami, znaki drogowe mogą być umieszczane tylko przez zarządcę drogi. W zależności od kategorii drogi, zarządcą może być:

 • Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (drogi krajowe),
 • zarząd województwa (drogi wojewódzkie),
 • zarząd powiatu (drogi powiatowe),
 • wójt, burmistrz lub prezydent miasta (drogi gminne).

Wyjątkiem są drogi wewnętrzne, gdzie znaki może postawić właściciel lub zarządca terenu, jednak tylko wtedy, gdy ma do tego prawo.

Wymagania techniczne dla znaków drogowych

Aby znak drogowy był legalny, musi spełniać szereg wymagań technicznych określonych w rozporządzeniu. Dotyczą one m.in.:

Przykładowo, znaki zakazu powinny mieć kształt okrągły, być w kolorze białym z czerwonym obramowaniem i zawierać czarny symbol graficzny. Odstępstwa od tych zasad mogą skutkować nieważnością znaku.

Homologacja i certyfikacja znaków drogowych

Istotnym aspektem legalności znaków drogowych jest ich homologacja i certyfikacja. Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, znaki muszą posiadać oznakowanie CE, potwierdzające zgodność z wymaganiami technicznymi.

Informacje, które powinna zawierać etykieta CE, to m.in.:

 • dane producenta,
 • kod identyfikacyjny wyrobu,
 • numer normy, z którą wyrób jest zgodny,
 • przeznaczenie wyrobu.

Kupując znaki drogowe, zarządcy dróg powinni zwracać uwagę na obecność ważnego certyfikatu CE, gwarantującego ich legalność i bezpieczeństwo użytkowania.

Konsekwencje stosowania nielegalnych znaków

Stosowanie znaków drogowych niezgodnych z przepisami może mieć poważne konsekwencje. Kierowcy nie mają obowiązku stosowania się do nielegalnych znaków, a w razie kolizji lub wypadku, odpowiedzialność może ponieść zarządca drogi.

Co więcej, samowolne ustawianie znaków jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny, ograniczenia wolności, a nawet aresztu. Warto więc dokładnie zapoznać się z przepisami i stosować tylko legalne, certyfikowane oznakowanie.

Jak zgłosić nielegalny znak drogowy?

Jeśli zauważysz znak, co do którego legalności masz wątpliwości, możesz to zgłosić odpowiednim służbom. W zależności od kategorii drogi, będzie to:

 • policja,
 • zarząd drogi,
 • straż miejska lub gminna.

Warto dokładnie opisać lokalizację znaku oraz dołączyć jego zdjęcie. Odpowiednie służby powinny sprawdzić legalność oznakowania i w razie potrzeby podjąć kroki w celu jego usunięcia lub wymiany.

Oferta Tioman Group – legalne i bezpieczne oznakowanie dróg

Jako Tioman Group, od lat dostarczamy naszym klientom – zarówno firmom, jak i zarządcom dróg – wysokiej jakości, w pełni legalne znaki drogowe i urządzenia BRD. Nasze produkty spełniają wszystkie wymagania techniczne i posiadają niezbędne certyfikaty, w tym oznakowanie CE.

W naszej ofercie znajdziesz m.in.:

Nasi specjaliści służą fachowym doradztwem w zakresie doboru odpowiedniego oznakowania, zgodnego z przepisami i dostosowanego do charakteru drogi.

Podsumowanie

Legalność znaków drogowych to kwestia kluczowa dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jako kierowca, warto znać podstawowe zasady i w razie wątpliwości zgłaszać nielegalne oznakowanie odpowiednim służbom. Z kolei zarządcy dróg powinni stosować wyłącznie certyfikowane, zgodne z przepisami znaki, korzystając z usług sprawdzonych dostawców, takich jak Tioman Group.

Pamiętajmy, że wspólna dbałość o prawidłowe oznakowanie dróg to inwestycja w nasze wspólne bezpieczeństwo. Mamy nadzieję, że ten poradnik pomógł Ci lepiej zrozumieć kwestie związane z legalnością znaków drogowych. W razie dodatkowych pytań, zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.