Jako specjaliści z firmy Tioman Group, wiodącego producenta oznakowania drogowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, chcielibyśmy przybliżyć Państwu temat wymiarów znaków drogowych. Odpowiednia wielkość znaków ma kluczowe znaczenie dla ich widoczności i czytelności, a co za tym idzie – dla bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Grupy wielkości znaków drogowych

W Polsce wyróżniamy pięć grup wielkości znaków drogowych pionowych: ostrzegawczych, zakazu, nakazu, informacyjnych oraz kierunku i miejscowości. Są to:

  • znaki wielkie (W),
  • znaki duże (D),
  • znaki średnie (S),
  • znaki małe (M),
  • znaki mini (MI).

Wybór odpowiedniej grupy wielkości zależy przede wszystkim od klasy technicznej i administracyjnej drogi oraz dopuszczalnej prędkości.

Wymiary poszczególnych grup znaków

Każda grupa wielkości znaków ma ściśle określone wymiary. Przykładowo, dla znaków ostrzegawczych w kształcie trójkąta równobocznego długość boku wynosi:

  • 1200 mm dla znaków wielkich,
  • 1050 mm dla znaków dużych,
  • 900 mm dla znaków średnich,
  • 750 mm dla znaków małych,
  • 600 mm dla znaków mini.

Z kolei średnica znaków zakazu i nakazu to odpowiednio: 1000 mm (W), 900 mm (D), 800 mm (S), 600 mm (M) i 400 mm (MI).

Zasady stosowania poszczególnych grup wielkości

Znaki wielkie (W) stosuje się głównie na autostradach, przy jezdniach głównych. Znaki duże (D) używane są m.in. na drogach ekspresowych, dwujezdniowych poza obszarem zabudowanym oraz w obszarze zabudowanym, gdzie dopuszczalna prędkość przekracza 60 km/h.

Znaki średnie (S) spotykamy na drogach jednojezdniowych poza terenem zabudowanym, drogach dwujezdniowych w obszarze zabudowanym z prędkością do 60 km/h oraz na łącznicach autostrad i dróg ekspresowych. Znaki małe (M) stosowane są na drogach jednojezdniowych w terenie zabudowanym, a mini (MI) – na drogach wewnętrznych.

Wpływ wymiarów znaków na bezpieczeństwo ruchu

Odpowiednia wielkość znaków drogowych ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa. Znaki o właściwych rozmiarach są lepiej widoczne i czytelne z większej odległości, co daje kierowcom więcej czasu na reakcję. Jest to szczególnie istotne na drogach szybkiego ruchu, gdzie prędkości są wysokie, a czas na podjęcie decyzji – ograniczony.

Zbyt małe znaki mogą być trudne do zauważenia i odczytania, zwłaszcza w niekorzystnych warunkach atmosferycznych lub przy dużym natężeniu ruchu. Z kolei znaki o zbyt dużych wymiarach mogą zasłaniać inne elementy infrastruktury drogowej lub rozpraszać uwagę kierowców.

Rozmiar znaków a rodzaj drogi

Wybór grupy wielkości znaków drogowych zależy nie tylko od klasy technicznej drogi, ale także od jej otoczenia i charakterystyki ruchu. Na przykład, na drogach o dużym natężeniu ruchu pojazdów ciężarowych zaleca się stosowanie znaków o większych rozmiarach, aby były one dobrze widoczne dla kierowców ciężarówek, siedzących wyżej niż kierowcy samochodów osobowych.

Podobnie, na drogach przebiegających przez tereny leśne lub obszary o ograniczonej widoczności, warto rozważyć użycie znaków o większych wymiarach, aby zrekompensować gorsze warunki postrzegania.

Znaki drogowe a odblaskowość

Poza odpowiednią wielkością, kluczowa dla widoczności znaków drogowych jest także ich odblaskowość. Przepisy określają wymagania dotyczące stosowania folii odblaskowych na znakach w zależności od klasy drogi i lokalizacji znaku.piono

Folia odblaskowa poprawia widoczność znaków w warunkach nocnych i przy ograniczonej przejrzystości powietrza, zwiększając bezpieczeństwo użytkowników dróg. W ofercie naszej firmy znajdą Państwo znaki drogowe pionowe z foliami odblaskowymi typu 1 i 2, spełniającymi najwyższe standardy jakości.

Prawidłowe umieszczanie znaków drogowych

Sama wielkość znaków to nie wszystko – równie ważne jest ich prawidłowe umieszczenie. Znaki powinny być ustawione na odpowiedniej wysokości i w odpowiedniej odległości od jezdni, tak aby nie ograniczały widoczności i nie stanowiły zagrożenia dla uczestników ruchu.

Istotne jest także zachowanie odpowiednich odległości między znakami oraz ich właściwe skierowanie względem osi jezdni. Przepisy dokładnie regulują te kwestie, określając m.in. minimalne i maksymalne odległości od krawędzi jezdni czy zalecane kąty ustawienia tarczy znaku.

Oferta Tioman Group – znaki drogowe i urządzenia BRD

Jako Tioman Group, oferujemy kompleksowe rozwiązania z zakresu oznakowania drogowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. W naszej ofercie znajdą Państwo znaki drogowe we wszystkich grupach wielkości, wykonane z wysokiej jakości materiałów i zgodne z obowiązującymi normami.

Poza znakami ostrzegawczymi, zakazu, nakazu i informacyjnymi, proponujemy także tabliczki do znaków (tzw. tabliczki “T”) w różnych rozmiarach, dostosowanych do wielkości znaków głównych. Nasze produkty cechuje trwałość, odporność na warunki atmosferyczne i doskonała widoczność dzięki zastosowaniu folii odblaskowych.

Oferujemy również szeroki wachlarz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, takich jak lustra drogowe, progi zwalniające, separatory i słupki prowadzące. Wszystko po to, aby kompleksowo zadbać o bezpieczeństwo i płynność ruchu na drogach.

Podsumowanie – wymiary znaków drogowych

Odpowiednia wielkość znaków drogowych to kluczowy czynnik wpływający na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Znaki o właściwych wymiarach są lepiej widoczne i czytelne, co przekłada się na szybszą i właściwą reakcję kierowców. Jako zarządca drogi lub inwestor, warto zadbać o dobór optymalnej grupy wielkości znaków, biorąc pod uwagę klasę drogi, jej otoczenie i charakterystykę ruchu.

Firma Tioman Group służy fachowym doradztwem i pomocą w wyborze odpowiednich znaków i urządzeń BRD. Naszą misją jest dostarczanie wysokiej jakości produktów, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa na drogach. Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z naszą ofertą.

Pamiętajmy, że dbałość o prawidłowe oznakowanie dróg to inwestycja w bezpieczeństwo nas wszystkich – kierowców, pieszych i pozostałych uczestników ruchu. Wspólnie możemy sprawić, że podróżowanie będzie łatwiejsze i bezpieczniejsze.