Chcielibyśmy przybliżyć Państwu temat prawidłowego oznakowania robót drogowych. To kluczowa kwestia dla bezpieczeństwa zarówno pracowników, jak i uczestników ruchu.

Dlaczego właściwe oznakowanie robót w pasie drogowym jest tak ważne?

Roboty drogowe wiążą się z szeregiem zagrożeń – od zmiany organizacji ruchu po obecność maszyn i ludzi na jezdni. Prawidłowe oznakowanie pozwala kierowcom odpowiednio wcześnie dostosować prędkość i tor jazdy, a pracownikom drogowym zapewnia bezpieczną przestrzeń do wykonywania obowiązków.

Brak lub niewłaściwe oznakowanie robót może prowadzić do groźnych wypadków, strat materialnych i opóźnień w realizacji inwestycji. Dlatego tak ważne jest, aby firmy drogowe i zarządcy dróg przykładali najwyższą wagę do tego aspektu.

Podstawowe zasady oznakowania robót drogowych

Oznakowanie robót w pasie drogowym powinno być zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu. Projekt taki opracowuje się indywidualnie dla każdej inwestycji, biorąc pod uwagę jej specyfikę, natężenie ruchu i inne czynniki.

Podstawowe elementy oznakowania robót to:

 • znaki pionowe, np. A-14 “roboty na drodze”, B-33 “ograniczenie prędkości”, B-25 “zakaz wyprzedzania”,
 • znaki poziome, np. linie separacyjne, strzałki kierunkowe,
 • tablice kierujące U-21 “zamknięcie pasa ruchu”,
 • zapory drogowe U-20, 
 • sygnalizatory S-1 do kierowania ruchem wahadłowym,
 • tablice prowadzące U-3, U-4 do wyznaczania toru jazdy,
 • osłony energochłonne U-15, U-16 do zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych.

Ważne jest, aby oznakowanie było czytelne, widoczne z odpowiedniej odległości i utrzymane w dobrym stanie technicznym przez cały czas trwania robót.

Schemat oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym

Sposób rozmieszczenia poszczególnych elementów oznakowania zależy od charakteru i lokalizacji robót. Przykładowy schemat oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym może wyglądać następująco:

 1. Znaki A-14 “roboty na drodze” z tabliczkami T-1 określającymi odległość do miejsca robót.
 2. Znaki B-33 “ograniczenie prędkości” dostosowane do aktualnych warunków na placu budowy.
 3. Znaki B-25 “zakaz wyprzedzania” na odcinkach o ograniczonej widoczności.
 4. Tablice kierujące U-21 “zamknięcie pasa ruchu” przed zwężeniami jezdni.
 5. Zapory drogowe U-20 i tablice prowadzące U-3, U-4 do wyznaczania toru jazdy.
 6. Osłony energochłonne U-15, U-16 w miejscach szczególnie niebezpiecznych, np. przy wyjazdach z placu budowy.
 7. Sygnalizatory S-1 do kierowania ruchem wahadłowym, jeśli roboty wymagają zajęcia całej szerokości jezdni.

Oczywiście jest to tylko ogólny zarys – w praktyce schemat oznakowania robót musi być dostosowany do konkretnej sytuacji i zatwierdzony przez odpowiednie organy.

Wielkość i widoczność znaków

Przy oznakowaniu robót prowadzonych w pasie drogowym stosuje się znaki o jedną grupę wielkości wyższe niż standardowo używane na danym odcinku drogi. Wyjątkiem są autostrady, gdzie zawsze stosuje się znaki wielkie.

Znaki powinny być wykonane z materiałów odblaskowych, zapewniających dobrą widoczność w dzień i w nocy. Do oznakowania robót zaleca się stosowanie folii odblaskowej typu 2 lub folii pryzmatycznej.

Ważne jest także odpowiednie ustawienie znaków względem jezdni i ich regularna konserwacja. Zabrudzone lub uszkodzone znaki tracą swoje właściwości odblaskowe i mogą być słabo widoczne dla kierowców.

Dodatkowe środki bezpieczeństwa

Poza standardowym oznakowaniem, w niektórych sytuacjach warto zastosować dodatkowe środki bezpieczeństwa. Należą do nich m.in.:

 • znaki o zmiennej treści, informujące o aktualnej sytuacji na placu budowy,
 • mobilne osłony energochłonne, np. poduszki zderzeniowe TMA,
 • tymczasowe bariery ochronne, separujące ruch od strefy robót,
 • oznakowanie pojazdów roboczych w ukośne pasy odblaskowe,
 • oświetlenie i sygnalizacja świetlna w porze nocnej.

Dobór odpowiednich środków zależy od skali i charakteru robót, natężenia ruchu oraz innych czynników ryzyka. Warto skorzystać z pomocy doświadczonych specjalistów, którzy doradzą optymalne rozwiązania.

Oferta Tioman Group – kompleksowe wsparcie w oznakowaniu robót

Jako Tioman Group, oferujemy pełen wachlarz produktów i usług związanych z oznakowaniem robót drogowych. W naszej ofercie znajdą Państwo:

Nasze produkty spełniają najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa, są zgodne z aktualnymi przepisami i normami. Dzięki rozbudowanemu zapleczu logistycznemu jesteśmy w stanie szybko reagować na potrzeby naszych klientów.

Podsumowanie

Prawidłowe oznakowanie robót drogowych to nie tylko obowiązek prawny, ale przede wszystkim – moralny. Od niego zależy bezpieczeństwo pracowników i uczestników ruchu, płynność jazdy i terminowość inwestycji.

Jako firma z wieloletnim doświadczeniem w branży, Tioman Group jest godnym zaufania partnerem w zakresie kompleksowego oznakowania robót. Nasze produkty, usługi i know-how pomogą Państwu zadbać o najwyższe standardy bezpieczeństwa na każdym placu budowy.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy. Wspólnie zadbajmy o to, aby polskie drogi, nawet w trakcie robót, były miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla wszystkich użytkowników.