Najpopularniejsze znaki drogowe

Najpopularniejsze znaki drogowe – czyli jakie? W naszym zestawieniu dowiesz się jakie znaki drogowe cieszą się największą popularnością!

Znaki drogowe są podstawowymi elementami przepisów ruchu drogowego, do których stosują się kierujący pojazdami. Każdy kierowca musi znać znaki występujące na jezdniach i wiedzieć, co one oznaczają. W Polsce znaki drogowe dzielimy na:

  • Znaki drogowe ostrzegawcze – mają kształt trójkąta, charakteryzują się żółtym tłem i czerwonym obramowaniem, np.: Znak A-1 niebezpieczny zakręt w prawo.
  • Znaki drogowe zakazu – są okrągłe i posiadają czerwone obramowanie, mogą mieć tło w kolorze białym, czerwonym lub niebieskim, np. znak B-2 zakaz wjazdu.
  • Znaki drogowe nakazu – są okrągłe, z niebieskim tłem i symbolem w kolorze białym, np. znak C-5, nakaz jazdy prosto
  • Znaki drogowe informacyjne – mają kształt kwadratu lub prostokąta, tło większości z nich ma barwę niebieską, np. znak D-3 droga jednokierunkowa

Oprócz tych kilku typów standardowego oznakowania, na drogach spotkamy również tablice informacyjne, drogowskazy, znaki uzupełniające oraz inne pomocne w organizacji ruchu obiekty. Istnieje jednak kilka innych znaków, które różnią się kształtem od innych, popularnych znaków drogowych. Mają one największe znaczenie wśród oznakowania standardowego, a oryginalny kształt każdego z nich ma pomóc w szybszym rozróżnieniu danego znaku nawet z dużej odległości.

Najpopularniejsze znaki drogowe

Znak STOP (B-20) – zalicza się do znaków zakazu, ale jego tarcza ma znak ośmiokąta zamiast okręgu. Samo oznakowanie nie wyznacza miejsca zatrzymania, a jedynie informuje kierowców, że ma on obowiązek zatrzymać pojazd przed wyznaczoną linią.
Ustąp pierwszeństwa przejazdu (A-7) – zalicza się do znaków ostrzegawczych. Charakteryzuje się kształtem odwróconego trójkąta, dzięki czemu można go zauważyć z dalszej odległości. Znak ten zobowiązuje kierującego pojazdem do ustąpienia pierwszeństwa przejazdu kierującym, nadjeżdżającym z innych stron.
Droga z pierwszeństwem (D-1) – jest to znak informacyjny, oznajmiający o początku lub kontynuacji drogi z pierwszeństwem przejazdu. Skrzyżowanie nie unieważnia znaku „droga z pierwszeństwem”, gdyż może on być odwołany tylko przez znak „koniec drogi z pierwszeństwem”.
Koniec drogi z pierwszeństwem (D-2) – informuje o końcu drogi z pierwszeństwem przejazdu.
  Zakaz wjazdu (B-2) – oznacza zakaz wjazdu pojazdów od strony jego umieszczenia
  Zakaz ruchu w obu kierunkach (B-1) – znak ten stosuje się w celu zamknięcia drogi dla wszelkich pojazdów
Droga dla rowerów (C-13) – oznacza drogę przeznaczoną dla kierujących rowerami jednośladowymi

Oczywiście znaków drogowych jest znacznie więcej, a kierowcy jak i wszyscy pozostali członkowie ruchu drogowego mają obowiązek znać i stosować się do każdego z nich.