Karty produktowe

Znak D-1

Informacje dodatkowe

Montaż

Na uchwyty montażowe

Surowiec

Blacha stalowa, Blacha aluminiowa

Inne

Podkład znaku malowany proszkowo na RAL 7037

Typ Folii

Nieodblaskowa, I generacja, II generacja, III generacja

Grubość blachy

1.25

Grupa wielkości

Mini, Mały, Średni, Duży, Wielki

SKU: 0174cf6addca Kategoria:

Opis produktu

 

Znak D1 to znak drogowy, należący do grupy znaków informacyjnych. Mówi nam on, że mamy do czynienia z drogą z pierwszeństwem przejazdu. Znajdując się na drodze oznaczonej znakiem D1, poruszamy się z pierwszeństwem na skrzyżowaniach. Znak ten umieszczany jest głównie w obszarze zabudowanym.

 

Jak wygląda znak drogowy D1?

 

Znak – droga z pierwszeństwem to żółty romb z białą obwódką. Znak ten umieszcza się na drodze w taki sposób, by jedna z jego przekątnych znajdowała się w położeniu poziomym. Warto wiedzieć, że wzdłuż drogi z pierwszeństwem każdy kolejny znak jest pomniejszony w stosunku do oryginalnego (bok 400 mm). W momencie, gdy droga z pierwszeństwem na skrzyżowaniu drogowym zmienia swój kierunek, pod znakiem D1 umieszcza się tabliczkę T-6a (wskazuje ona, w jaki sposób na skrzyżowaniu przebiega droga z pierwszeństwem przejazdu).

 

Która droga powinna mieć pierwszeństwo?

 

Znak pierwszeństwa nie może być stosowany dowolnie. Przede wszystkim pierwszeństwo nadaje się ulicom w terenie zabudowanym, które należą do dróg:

 

  • krajowych,
  • wojewódzkich,
  • powiatowych

 

oraz tym, które stanowią połączenia między dzielnicami. Stosuje się je także na trasach komunikacji zbiorowej. Ważne jest, by znak znajdował się na drodze, na której występuje większe natężenie ruchu (spowoduje to mniejsze zatory drogowe na danej trasie). Jednakże, droga na trasie z pierwszeństwem, nie powinna zbyt często zmieniać kierunku jazdy na skrzyżowaniach. Drogi lokalne powinny przecinać się jako skrzyżowania równorzędne.

 

Gdzie umieszcza się znak D1?

 

Znak D1 umieszcza się na w obszarze zabudowanym na początku trasy z pierwszeństwem przejazdu. Gdy występuje potrzeba powtórzenia znaku – stosuje się go w zmniejszonych wymiarach. Można zastosować znak pierwszeństwa przejazdu także poza terenem zabudowanym, lecz jedynie w przypadku, gdy na skrzyżowaniu droga z pierwszeństwem zmienia kierunek, czyli nie przebiega prosto przez skrzyżowanie. Znak ten będzie wtedy występował w połączeniu z tabliczką T-6a. Znak drogowy – pierwszeństwo przejazdu musi znajdować się w odległości do 50 m od skrzyżowania.

 

ŹRÓDŁO: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE DLA ZNAKÓW I SYGNAŁÓW DROGOWYCH ORAZ URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO I WARUNKI ICH UMIESZCZANIA NA DROGACH.
Załączniki nr 1 – 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

 

Zapraszamy
do współpracy