WR-D-41-4 to najnowsze wytyczne Ministerstwa Infrastruktury dotyczące projektowania oświetlenia przejść dla pieszych. Jako specjaliści w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego, chcielibyśmy przybliżyć Państwu najważniejsze założenia tego dokumentu.

Cel wprowadzenia wytycznych

Głównym celem wprowadzenia wytycznych WR-D-41-4 jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, w szczególności pieszych. Odpowiednie oświetlenie przejść dla pieszych ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia dobrej widoczności i ograniczenia ryzyka wypadków, zwłaszcza po zmroku.

Kluczowe założenia WR-D-41-4

Wytyczne WR-D-41-4 określają szereg wymagań dotyczących projektowania oświetlenia przejść dla pieszych, takich jak:

  • Minimalne natężenie oświetlenia przejścia i strefy oczekiwania pieszych
  • Równomierność oświetlenia przejścia i jego otoczenia
  • Ograniczenie olśnienia kierowców i pieszych
  • Dobór odpowiednich opraw oświetleniowych i ich rozmieszczenie
  • Uwzględnienie warunków otoczenia, np. obecności przeszkód czy zieleni

Dokument podkreśla także znaczenie regularnej konserwacji i utrzymania instalacji oświetleniowych w celu zapewnienia ich prawidłowego funkcjonowania.

Korzyści z wdrożenia wytycznych

Wdrożenie zaleceń zawartych w WR-D-41-4 niesie ze sobą wiele korzyści dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Przede wszystkim, właściwie oświetlone przejścia dla pieszych są lepiej widoczne dla kierowców, co daje im więcej czasu na reakcję i ogranicza ryzyko potrącenia pieszego.

Jednocześnie, piesi czują się bezpieczniej korzystając z dobrze oświetlonych przejść, co zachęca ich do częstszego wybierania tej formy przekraczania jezdni. Przekłada się to na ogólną poprawę bezpieczeństwa i komfortu poruszania się po drogach, zarówno dla zmotoryzowanych, jak i niezmotoryzowanych uczestników ruchu.

Oferta Tioman dla bezpiecznych przejść

W Tioman Group doskonale rozumiemy, jak ważne jest prawidłowe oświetlenie przejść dla pieszych. Dlatego w naszej ofercie znajdą Państwo szeroki wybór opraw oświetleniowych dedykowanych właśnie do tego typu zastosowań.

Nasze produkty spełniają wszystkie wymagania określone w wytycznych WR-D-41-4 i charakteryzują się najwyższą jakością wykonania. Oferujemy także kompleksowe wsparcie na każdym etapie realizacji inwestycji – od doboru odpowiednich rozwiązań, przez projektowanie, aż po montaż i serwis instalacji oświetleniowych.

Oprócz oświetlenia przejść, w naszym asortymencie znajdą Państwo pełen zakres znaków drogowych pionowych i poziomych oraz różnorodne urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, takie jak progi zwalniające, lustra czy separatory. Wszystko to w trosce o kompleksową poprawę BRD na polskich drogach.

Podsumowanie

Wprowadzenie wytycznych WR-D-41-4 to ważny krok w stronę poprawy bezpieczeństwa pieszych na przejściach. Jako doświadczony producent infrastruktury drogowej, Tioman Group jest gotowa wesprzeć Państwa we wdrażaniu tych zaleceń, dostarczając najwyższej jakości rozwiązania oświetleniowe i elementy oznakowania.

Pamiętajmy, że dobrze zaprojektowane i utrzymane przejścia dla pieszych to inwestycja nie tylko w bezpieczeństwo, ale także w jakość życia lokalnych społeczności. Wspólnie zadbajmy o to, by nasze drogi były przyjazne dla wszystkich ich użytkowników.

Źródła: