Drogi pożarowe to kluczowy element infrastruktury, zapewniający bezpieczeństwo i możliwość sprawnej akcji ratowniczej w przypadku pożaru. Jako specjaliści z firmy Tioman Group, chcielibyśmy przybliżyć Państwu najważniejsze przepisy i wymagania dotyczące szerokości dróg pożarowych.

Minimalna szerokość drogi pożarowej

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, minimalna szerokość drogi pożarowej powinna wynosić co najmniej 4 metry. Taką szerokość należy zachować w miejscach, które zapewniają dostęp do budynku, a także na odcinkach o długości 10 metrów od tych miejsc.

Warto pamiętać, że szerokość drogi pożarowej powinna umożliwiać swobodny przejazd pojazdów straży pożarnej. Dlatego też, poza minimalną szerokością, istotne jest również zachowanie odpowiedniego promienia skrętu (minimum 11 metrów) oraz maksymalnego nachylenia podłużnego (do 5%).

Wymagania dla różnych obiektów budowlanych

Obowiązek doprowadzenia drogi pożarowej dotyczy różnych typów obiektów budowlanych, w zależności od ich przeznaczenia, wysokości i powierzchni stref pożarowych. Wśród nich znajdują się m.in.:

  • budynki mieszkalne wielorodzinne średniowysokie (ponad 4 do 9 kondygnacji), wysokie (ponad 9 do 18 kondygnacji) i wysokościowe (powyżej 55 metrów),
  • budynki zawierające strefy pożarowe zakwalifikowane do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III, ZL IV lub ZL V,
  • budynki produkcyjne i magazynowe o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m², jeśli powierzchnia strefy pożarowej jest większa niż 1000 m² lub występuje pomieszczenie zagrożone wybuchem.

Oznakowanie i utrzymanie dróg pożarowych

Poza zachowaniem odpowiedniej szerokości, drogi pożarowe muszą być właściwie oznakowane zgodnie z Polskimi Normami. Firma Tioman Group oferuje szeroki wybór znaków i oznakowania, które pomogą Państwu spełnić te wymagania.

Należy również pamiętać o regularnym utrzymaniu dróg pożarowych w stanie umożliwiającym ich wykorzystanie przez pojazdy straży pożarnej. Obowiązek ten spoczywa na właścicielach, zarządcach lub użytkownikach obiektów, na których terenie znajdują się te drogi.

Podsumowanie

Odpowiednia szerokość drogi pożarowej to nie tylko wymóg prawny, ale przede wszystkim gwarancja bezpieczeństwa. Jako firma z wieloletnim doświadczeniem w branży, Tioman Group służy fachowym doradztwem i kompleksową ofertą produktów, które pomogą Państwu zapewnić zgodność z przepisami i najwyższe standardy ochrony przeciwpożarowej.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania i pomogą dobrać optymalne rozwiązania dla Państwa inwestycji.