Siatki zabezpieczające – co to jest i gdzie się je montuje?

Zabezpieczenie konstrukcji inżynierskich w infrastrukturze drogowej pozwala na ograniczenie skutków wypadków drogowych. Jednym z elementów, który może uchronić użytkowników dróg przed śmiercią lub poważnym uszczerbkiem na zdrowiu jest siatka drogowa. To dodatkowy element zabezpieczający, który montuje się w newralgicznych miejscach.

Mocowanie siatek z reguły dotyczy wiaduktów, mostów, zjazdów z autostrad czy innych konstrukcji, w których ruch odbywa się na różnych wysokościach. Siatki mostowe i drogowe mocowane są nie tylko pomiędzy dwoma pasami ruchu, ale często również po zewnętrznej stronie mostów czy wiaduktów. W zależności od miejsca dobiera się inny materiał konstrukcji. Siatka drogowa może być wykonywana z linek stalowych lub tworzyw sztucznych, a czasem do zabezpieczenia wykorzystywane są także płyty ażurowe. Jeśli potrzebujesz takiej konstrukcji, skontaktuj się z biurem firmy Tioman.

Montaż siatek drogowych – dlaczego warto?

Przepisy budowlane wymuszają budowę dodatkowych zabezpieczeń na obiektach inżynierskich. Na wiaduktach, mostach czy kładkach montuje się dodatkowe bariery, które zapobiegają zjechaniu pojazdu lub upadku człowieka ze znacznej wysokości. Jednak w sytuacjach ekstremalnych nawet te bariery okazują się niewystarczające. Szczególnie narażone na upadek są osoby próbujące nieść pomoc poszkodowanym w wypadkach. Dlatego montaż siatek drogowych może uratować to, co jest bezcenne – ludzkie życie.

Siatki wiaduktowe i mostów montowane są w różnych miejscach w obrębie tych konstrukcji inżynierskich. Przede wszystkim zabezpiecza się nimi przestrzeń pomiędzy dwoma pasami jazdy. Siatka taka chroni przed upadkiem z wysokości osoby próbujące się wydostać z pojazdu biorącego udział w wypadku. Dodatkowo siatka drogowa chroni ludzi i pojazdy poruszające się pod mostem, wiaduktem lub estakadą. Siatki montuje się także w miejscach, gdzie prześwit zagraża bezpieczeństwu pieszych.

Siatki wiaduktowe i mostowe – zaufaj profesjonalistom

Prace prowadzone w obrębie dróg nie mogą być wykonywane przez przypadkowe firmy. Montaż siatki drogowej wymaga sporej wiedzy i doświadczenia firm monterskich. Siatki należy dobrać do charakterystyki obiektu, a także potencjalnych zagrożeń. Konieczna jest także wiedza i sprzęt potrzebny do zamontowania siatki na konstrukcjach inżynierskich w taki sposób, żeby nie przeszkadzała w normalnym funkcjonowaniu i jednocześnie zapewniała bezpieczeństwo.

W firmie Tioman dysponujemy wszystkim, co jest potrzebne, aby zamontować siatki zabezpieczające. Doświadczeni pracownicy od lat prowadzą prace na obiektach drogowych, przy montażu oznaczeń i elementów zabezpieczenia. Dodatkowo mamy do dyspozycji pojazdy wyposażone w wysięgniki i zwyżki, z których pomocą prowadzenie prac będzie łatwiejsze. Siatki drogowe możemy zamontować razem z innymi obiektami, znakami drogowymi czy konstrukcjami wsporczymi. Wszystkie prace zostaną wykonane zgodnie z założeniami projektowymi.