Zastanawiasz się, jaka powinna być odległość drogi pożarowej od budynku? Prawidłowe usytuowanie drogi pożarowej względem chronionego obiektu ma kluczowe znaczenie dla skuteczności akcji ratowniczo-gaśniczej i bezpieczeństwa ludzi.

Wymagania prawne dotyczące odległości drogi pożarowej

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, droga pożarowa powinna przebiegać wzdłuż dłuższego boku budynku, a w przypadku gdy szerokość budynku jest większa niż 60 m – z jego dwóch stron. Co istotne, bliższa krawędź drogi pożarowej powinna być oddalona od ściany budynku o 5-15 m dla obiektów zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi i o 5-25 m dla pozostałych obiektów.

Warto pamiętać, że pomiędzy drogą pożarową a ścianą budynku nie powinny występować stałe elementy zagospodarowania terenu o wysokości przekraczającej 3 m lub drzewa. Takie przeszkody mogłyby utrudnić dostęp do obiektu i prowadzenie działań ratowniczych.

Czynniki wpływające na ustalenie odległości drogi pożarowej

Przy ustalaniu odległości krawędzi drogi pożarowej od ścian budynku należy brać pod uwagę szereg czynników, takich jak:

  • wielkość obciążenia ogniowego,
  • stopień przeszklenia obiektu,
  • inne okoliczności istotne dla ochrony przeciwpożarowej.

Im większe obciążenie ogniowe i stopień przeszklenia, tym większa powinna być odległość drogi pożarowej od budynku. Pozwoli to na bezpieczne prowadzenie akcji gaśniczej i ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się pożaru.

Połączenie drogi pożarowej z wejściami do budynku

Poza odpowiednią odległością od ścian, droga pożarowa powinna mieć połączenie z wejściami do budynku, przez które możliwy jest dostęp do każdej strefy pożarowej. Połączenie to powinno być utwardzonym dojściem o szerokości minimalnej 1,5 m i długości nie większej niż 50 m.

Takie rozwiązanie zapewnia strażakom szybki i bezpośredni dostęp do wnętrza obiektu, co ma kluczowe znaczenie dla powodzenia akcji ratowniczo-gaśniczej. Warto zadbać, aby dojścia te były zawsze drożne i odpowiednio oznakowane.

Droga pożarowa a dźwig pożarowy

W przypadku budynków wysokich i wysokościowych, istotna jest również odległość drogi pożarowej od wejścia do dźwigu pożarowego. Zgodnie z przepisami, odległość ta nie powinna przekraczać 50 m.

Dźwig pożarowy to specjalna winda, przeznaczona do użytku przez straż pożarną podczas akcji ratowniczych. Zapewnienie odpowiedniego dojazdu do tego dźwigu znacznie ułatwia i przyspiesza dotarcie ratowników na wyższe kondygnacje budynku.

Oznakowanie dróg pożarowych

Prawidłowe oznakowanie dróg pożarowych to kolejny kluczowy aspekt bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Znaki powinny być zgodne z wymaganiami Polskich Norm i zawierać informacje o dopuszczalnych wymiarach pojazdów, dopuszczalnym nacisku na oś, a także zakazie postoju i zatrzymywania się.

Firma Tioman Group oferuje szeroki wybór znaków i oznakowania dróg pożarowych, wykonanych z wysokiej jakości materiałów i spełniających wszystkie normy bezpieczeństwa. Nasze produkty pomogą Ci zadbać o właściwe oznakowanie dróg pożarowych i bezpieczeństwo użytkowników obiektu.

Utrzymanie dróg pożarowych

Sama odległość drogi pożarowej od budynku to nie wszystko – równie ważne jest jej regularne utrzymanie w stanie umożliwiającym wykorzystanie przez pojazdy straży pożarnej. Obowiązek ten spoczywa na właścicielach, zarządcach lub użytkownikach obiektów, na których terenie znajdują się te drogi.

Droga pożarowa powinna mieć utwardzoną nawierzchnię, być wolna od przeszkód i zapewniać swobodny przejazd pojazdów o nacisku osi na nawierzchnię jezdni co najmniej 100 kN. Warto regularnie kontrolować stan dróg pożarowych i w razie potrzeby podejmować działania naprawcze.

Projektowanie dróg pożarowych – dobre praktyki

Projektując drogę pożarową, warto kierować się nie tylko przepisami, ale także dobrymi praktykami i doświadczeniem specjalistów. Oto kilka wskazówek, które pomogą zapewnić optymalną odległość drogi pożarowej od budynku:

  1. Analizuj indywidualne uwarunkowania obiektu – jego przeznaczenie, wielkość, konstrukcję, a także otoczenie i układ drogowy.
  2. Konsultuj projekt z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przedstawicielami straży pożarnej – ich wiedza i doświadczenie będą nieocenione.
  3. Pamiętaj o zapewnieniu odpowiedniej szerokości drogi (min. 4 m), nośności (nacisku 100 kN na oś) i maksymalnego nachylenia (do 5%).
  4. Zadbaj o właściwe połączenie drogi pożarowej z wejściami do budynku oraz dźwigiem pożarowym, jeśli taki występuje.
  5. Stosuj wysokiej jakości materiały i rozwiązania techniczne, które zagwarantują trwałość i funkcjonalność drogi pożarowej przez lata.

Jako Tioman Group, chętnie podzielimy się z Tobą naszą wiedzą i doświadczeniem w zakresie projektowania i wykonawstwa dróg pożarowych. Nasi specjaliści pomogą dobrać optymalne rozwiązania, spełniające wszystkie wymagania prawne i gwarantujące najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Podsumowanie

Odpowiednia odległość drogi pożarowej od budynku to kluczowy element bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Przepisy jasno określają wymagania w tym zakresie, biorąc pod uwagę kategorię zagrożenia ludzi i specyfikę obiektu. Jednak sama znajomość przepisów to nie wszystko – równie ważne jest ich prawidłowe wdrożenie w praktyce oraz regularne utrzymanie dróg pożarowych.

Jako firma z wieloletnim doświadczeniem w branży, Tioman Group oferuje kompleksowe wsparcie w zakresie oznakowania dróg pożarowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Nasze produkty i usługi pomogą Ci zadbać o zgodność z przepisami i najwyższe standardy ochrony przeciwpożarowej.

Pamiętaj, że inwestycja w prawidłowe zaprojektowanie, wykonanie i utrzymanie dróg pożarowych to inwestycja w bezpieczeństwo ludzi i mienia. Nie warto iść na kompromisy w tak istotnej kwestii. Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia specjalistów, aby mieć pewność, że droga pożarowa w Twoim obiekcie spełnia wszystkie wymagania i jest gotowa do użycia w razie potrzeby.

Źródła:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19990070064/O/D19990064.pdf