Zastanawiasz się, jak sprawdzić kto jest zarządcą drogi? Jako specjaliści z firmy Tioman Group, wiodącego producenta oznakowania drogowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, chcielibyśmy przybliżyć Ci ten temat. Znajomość zarządcy drogi jest niezwykle istotna, szczególnie w przypadku uszkodzenia pojazdu spowodowanego złym stanem nawierzchni. To właśnie do zarządcy będziesz musiał zwrócić się o odszkodowanie.

Kategorie dróg publicznych w Polsce

W naszym kraju drogi publiczne dzielą się na cztery główne kategorie:

 • drogi krajowe (w tym autostrady i drogi ekspresowe),
 • drogi wojewódzkie,
 • drogi powiatowe,
 • drogi gminne.

Każda z tych kategorii ma swojego zarządcę, który odpowiada za jej utrzymanie, stan techniczny oraz przebudowę i rozbudowę.

Zarządcy dróg – kto jest odpowiedzialny za daną kategorię?

Ustawa o drogach publicznych jasno określa, kto jest zarządcą drogi w zależności od jej kategorii:

 • Drogi krajowe – zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA),
 • Drogi wojewódzkie – zarządcą jest zarząd województwa,
 • Drogi powiatowe – zarządcą jest zarząd powiatu,
 • Drogi gminne – zarządcą jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Warto zaznaczyć, że w granicach miast na prawach powiatu (z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych) zarządcą wszystkich dróg publicznych jest prezydent miasta.

Jak ustalić zarządcę drogi? Praktyczne wskazówki

Istnieje kilka sposobów na ustalenie, kto jest zarządcą interesującej Cię drogi:

 1. Skorzystaj z geoportali i map online, które często zawierają informacje o zarządcach dróg.
 2. Sprawdź oznakowanie – na niektórych drogach znajdują się tabliczki z danymi zarządcy.
 3. Skontaktuj się z lokalnym urzędem gminy lub starostwem powiatowym – urzędnicy powinni udzielić Ci informacji o zarządcy drogi.
 4. W przypadku zdarzenia drogowego – wezwij policję lub straż miejską, a funkcjonariusze pomogą ustalić zarządcę.

Pamiętaj, że drogi wewnętrzne (osiedlowe, dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych itp.) nie są zaliczane do dróg publicznych i ich utrzymanie należy do właścicieli terenu.

Odpowiedzialność zarządcy drogi

Zarządca drogi ponosi odpowiedzialność za szereg kwestii związanych z jej utrzymaniem i bezpieczeństwem, m.in.:

 • utrzymanie nawierzchni, chodników, urządzeń zabezpieczających ruch,
 • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu technicznego,
 • wykonywanie robót interwencyjnych i zabezpieczających,
 • dbanie o oznakowanie i prawidłową organizację ruchu.

Jeśli zarządca zaniedba swoje obowiązki i doprowadzi do stanu zagrożenia bezpieczeństwa, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Kierowcy, których pojazdy zostały uszkodzone z powodu złego stanu drogi, mają prawo ubiegać się o odszkodowanie od zarządcy.

Jak uzyskać odszkodowanie od zarządcy drogi?

Jeśli Twój pojazd został uszkodzony na skutek złego stanu nawierzchni, powinieneś:

 1. Wezwać policję i sporządzić notatkę służbową.
 2. Wykonać dokumentację zdjęciową uszkodzeń i miejsca zdarzenia.
 3. Ustalić zarządcę drogi i skierować do niego pismo z żądaniem odszkodowania.
 4. W razie odmowy – zgłosić sprawę do ubezpieczyciela zarządcy lub skierować ją na drogę sądową.

Pamiętaj, że im lepiej udokumentujesz zdarzenie i związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy stanem drogi a uszkodzeniem pojazdu, tym większe masz szanse na uzyskanie odszkodowania.

Podsumowanie

Znajomość zarządcy drogi jest niezwykle istotna dla każdego uczestnika ruchu. Dzięki temu wiesz, do kogo zwrócić się w razie uszkodzenia pojazdu spowodowanego złym stanem nawierzchni czy nieprawidłowym oznakowaniem. Jako firma Tioman Group, oferujemy szeroki wachlarz produktów z zakresu oznakowania drogowego i urządzeń BRD, które pomagają zarządcom dróg dbać o bezpieczeństwo i prawidłową organizację ruchu. Niezależnie od tego, czy jesteś zarządcą drogi, czy kierowcą – zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i skorzystania z wiedzy naszych specjalistów.

Mamy nadzieję, że ten poradnik pomógł Ci zrozumieć, jak ustalić zarządcę drogi i jakie kroki podjąć w przypadku uszkodzenia pojazdu. Pamiętaj, że dbałość o stan dróg i bezpieczeństwo to nasza wspólna odpowiedzialność.