Chcielibyśmy przybliżyć Państwu temat przywilejów, jakie przysługują osobom niepełnosprawnym w ruchu drogowym. Jednym z nich jest możliwość niestosowania się do niektórych znaków drogowych, pod warunkiem posiadania ważnej karty parkingowej.

Kto może uzyskać kartę parkingową?

Karta parkingowa przysługuje osobom niepełnosprawnym:

 • zaliczonym do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, mającym znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się,
 • które nie ukończyły 16 roku życia i mają znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Kartę parkingową wydaje się także placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Jakie przywileje daje karta parkingowa?

Posiadanie karty parkingowej uprawnia osobę niepełnosprawną kierującą pojazdem do niestosowania się do niektórych znaków drogowych. Przywilej ten dotyczy także kierującego pojazdem, który przewozi osobę niepełnosprawną legitymującą się kartą parkingową.

Ważne jest, aby karta parkingowa była umieszczona za przednią szybą pojazdu w sposób umożliwiający jej odczytanie. Tylko wtedy kierowca może korzystać z przyznanych uprawnień.

Znaki, do których może nie stosować się osoba niepełnosprawna

Osoba niepełnosprawna kierująca pojazdem oznaczonym kartą parkingową może nie stosować się do następujących znaków drogowych:

 • B-1 – zakaz ruchu w obu kierunkach,
 • B-3 – zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych,
 • B-3a – zakaz wjazdu autobusów,
 • B-4 – zakaz wjazdu motocykli,
 • B-10 – zakaz wjazdu motorowerów,
 • B-35 – zakaz postoju,
 • B-37 – zakaz postoju w dni nieparzyste,
 • B-38 – zakaz postoju w dni parzyste,
 • B-39 – strefa ograniczonego postoju.

Warto pamiętać, że niestosowanie się do tych znaków jest dozwolone tylko pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności. Osoba niepełnosprawna nie jest zwolniona z obowiązku przestrzegania innych przepisów ruchu drogowego.

Parkowanie na miejscach dla osób niepełnosprawnych

Posiadacze karty parkingowej mają prawo do korzystania z miejsc parkingowych specjalnie oznakowanych znakami pionowymi D-18a “parking – miejsce zastrzeżone” z tabliczką T-29 informującą o miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej. Takie miejsca są zwykle usytuowane blisko wejść do budynków użyteczności publicznej.

Niestety, wciąż zdarzają się przypadki nieuprawnionego zajmowania tych miejsc przez kierowców nieposiadających karty parkingowej. Jest to wykroczenie zagrożone mandatem karnym w wysokości 500 zł oraz 5 punktami karnymi. Łączny koszt takiego nieodpowiedzialnego zachowania może sięgnąć nawet 1000 zł.

Oferta Tioman Group – znaki drogowe i urządzenia BRD

W Tioman Group doskonale rozumiemy, jak ważną rolę pełni prawidłowe oznakowanie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Dlatego w naszej ofercie znajdą Państwo wysokiej jakości znaki pionowe D-18a oraz tabliczki T-29, a także elementy oznakowania poziomego, takie jak symbol osoby niepełnosprawnej P-24.

Nasze produkty spełniają wszystkie normy bezpieczeństwa i są wykonane z trwałych, odpornych na warunki atmosferyczne materiałów. Dzięki temu skutecznie informują kierowców o miejscach zarezerwowanych dla osób z niepełnosprawnościami.

Poza znakami związanymi z parkowaniem, oferujemy pełen wachlarz oznakowania drogowego i urządzeń BRD. Nasi specjaliści chętnie doradzą w wyborze optymalnych rozwiązań, dostosowanych do charakteru danej drogi czy inwestycji.

Podsumowanie

Osoby niepełnosprawne, dzięki posiadaniu karty parkingowej, mogą korzystać z pewnych przywilejów w ruchu drogowym, w tym niestosowania się do wybranych znaków zakazu. Jest to istotne ułatwienie, pozwalające na sprawniejsze poruszanie się i dostęp do ważnych obiektów.

Jednocześnie pamiętajmy, że miejsca parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami nie są ogólnodostępne. Parkowanie na nich bez uprawnień to nie tylko brak empatii, ale także wykroczenie, za które grozi dotkliwa kara.

Jako Tioman Group, dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać najwyższej jakości oznakowanie, ułatwiające osobom niepełnosprawnym codzienne funkcjonowanie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i kontaktu w razie jakichkolwiek pytań. Wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo i komfort wszystkich uczestników ruchu drogowego, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Źródła: