Znaki drogowe dla rowerzystów

Kultura rowerowa w Polsce kwitnie. Polacy coraz chętniej wybierają ten zdrowy i ekologiczny środek transportu jakim jest rower. Wraz ze wzrostem liczby rowerzystów, rośnie również liczba wypadków z ich udziałem, często niestety spowodowana nieznajomością obowiązujących przepisów. A należy pamiętać, że rower jako pojazd uczestniczący w ruchu drogowym, podlega tym samym przepisom i regulacją co wszystkie inne pojazdy uczestniczące w ruchu miejskim.

Znaki drogowe

O ile większość rowerzystów posiada wiedzę jak należy się zachować na drodze rowerowej, chodniku i jezdni, ich wiedza bierze swoje źródło głównie z nabytego wcześniej doświadczenia i wielu lat na siodełku. Rowerzysta, który nie jest jednocześnie kierowcą, a dopiero zaczyna swoją przygodę z rowerem, często posiada spore braki w znajomości znaków drogowych.
Znaki drogowe dla rowerzystów można podzielić dokładnie w ten sam sposób, co znaki drogowe dla kierowców, czyli na nakazu, zakazu, informacyjne, czy też ostrzegawcze.

Znaki zakazu

Są to znaki okrągłe, o czerwono-białych barwach.

 • B-1 – zakaz ruchu w obu kierunkach – znak ten zakazuje poruszania się po drodze wszelkim pojazdom
 • B-2 – zakaz wjazdu – znak zakazuje wjazdu na daną drogę, od strony jego umieszczenia

Oba wyżej wymienione znaki mogą posiadać wyjątek. Jest nim tabliczka T-22 umieszczona pod znakiem, informująca, że zakaz nie dotyczy ruchu rowerów jednośladowych, co daje prawo rowerzystom do poruszania się po tej drodze, pomimo znaków B-1 i B-2.

 • B-9 – zakaz wjazdu rowerów – znak jednoznacznie zakazujący ruchu rowerowego. Zwykle umieszczony w miejscach szczególnie niebezpiecznych dla rowerzystów.
 • B-11 – zakaz wjazdu wózków rowerowych – zwykle umieszczony na drogach charakteryzujących się dużym natężeniem ruchu, który mógłby zostać zakłócony lub zatamowany, przez ruch rowerowy.

Znaki nakazu

Charakteryzują się okrągłym kształtem, niebieskim tłem i białymi symbolami.

 • C-13 i C-13a – początek i koniec drogi dla rowerów – znaki nakazujące rowerzystą poruszanie się danym odcinkiem drogi.
 • C-16 – C-16a – początek i koniec drogi dla pieszych – znaki te nakazują poruszanie się dany odcinkiem drogi pieszym. Znaki te stosowane są dla poprawy bezpieczeństwa pieszych, eliminując z danej drogi ruch samochodowy i rowery.

Oba te dwa rodzaje znaków mogą być używane w kompilacji C-13 + C-16, przedzielone linią pionową, bądź poziomą. Oznaczają w tym wypadku podział ruchu na danym odcinku drogi, na ruch pieszy i rowerowy. Organizacje ruchu określa układ znaku.

Znaki informacyjne

Kwadratowe, zwykle w kolorystyce niebiesko-biało-czarnej.

 • D-6a – przejazd dla rowerzystów – znak informuje o miejscu w którym rowerzysta może przekroczyć w poprzek drogę,
 • D-6b – przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów – jest to połączenie możliwości przekroczenia w poprzek drogi zarówno przez pieszych, jak i przez rowerzystów.
 • D- 4A – droga bez przejazdu – znak ten informuje o tzw. ślepej uliczce, czyli drodze o tylko jednym wjeździe i wyjeździe. Spotyka się pod nim umieszczoną tabliczkę T-22, informującą o możliwości przejazdu rowerów.

Znaki ostrzegawcze

Zawsze w kształcie trójkąta, z żółtym tłem, czerwoną obwódka i czarnym symbolem.

 • A-24 – rowerzyści – jest znakiem ostrzegawczym, umieszczanym w miejscu w którym rowerzyści wyjeżdżają z drogi dla rowerów na jezdnie lub przez jezdnie przejeżdżają
 • A-7 – ustąp pierwszeństwa – znak umieszcza się na drodze podporządkowane, przed skrzyżowaniem z drogą posiadająca pierwszeństwo
 • A-5 – skrzyżowanie dróg – znak informujący o skrzyżowaniu dróg bez określonego znakami pierwszeństwa. Stosuje się na nim zasadę prawej ręki, nadającej pierwszeństwo uczestnikowi ruchu znajdującego się na prawo od nas.

Znaki poziome

Wymalowane na jezdni lub drodze dla rowerów

 • P-23 – rower – znakiem tym oznaczona jest droga dla rowerów,
 • P-11 – przejazd dla rowerów – oznaczone jest nim miejsce przejazdu dla rowerzystów,
 • P-27 – kierunek i tor ruchu roweru – znak informuje o organizacji ruchu rowerowego, wyznacza kierunek i tor rowerzystów.

Znaki świetlne

 • S-7 – sygnalizator świetlny, informujący poprzez wyświetlenie odpowiedniego symbolu o możliwości wjazdu na przejazd dla rowerzystów, lub jego braku.

Przedstawione znaki drogowe są absolutną podstawą jaką powinien znać każdy uczestnik ruchu drogowego. Ich znajomość oczywiście nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa, wszakże mówimy tu o zdarzeniach losowych, jednak niewiedza o nich, lub niepełna wiedza, jest z punktu widzenia prawnego jak i zdroworozsądkowego karygodna i spotkać się może z sankcjami prawnymi, określonymi w kodeksie ruchu drogowego.