Karty produktowe

B-41

Informacje dodatkowe

Surowiec

Blacha stalowa, Blacha aluminiowa

Inne

Podkład znaku malowany proszkowo na RAL 7037

Folia

, , ,

Grubość blachy

1.25

Grupa wielkości

Mini, Mały, Średni, Duży, Wielki

Sposób montażu

Na uchwyty krawędziowe

Typy folii

Nieodblaskowa, I, II, III generacja

Wielkość

, , , ,

Opis produktu

Zakaz ruchu pieszych, czyli znak drogowy B 41 stosowany jest w miejscach, w których poruszanie się pieszych stanowiłoby zagrożenie zarówno dla nich, jak i dla pojazdów poruszających się po tej samej drodze. Znaki obowiązuję po tej stronie drogi, na której został ustawiony – jeżeli mają obowiązywać po obu stronach to muszą być ustawione w każdym z wymaganych miejsc.
Zakaz ruchu pieszych oznacza się na odcinkach nowych dróg, na obwodnicach, w których niedopuszczalny jest ruch pieszych, na ścieżkach rowerowych, czy też wjazdach do podziemnych parkingów, przed tunelami i mostami przeznaczonymi tylko dla ruchu pojazdów. Znak ten umieszczany jest tam, gdzie nie ma chodników ani pobocza, po którym mógłby poruszać się pieszy. Znak ten używany jest często podczas remontów fasad budynków do przekierowania ruchu pieszych na drugą stronę ulicy.
Istotną informacja jest to, że dziecko w wieku do lat dziesięciu poruszające się na rowerze jest w świetle prawa traktowane jak pieszy, więc jego również dotyczy znak zakazu ruchu pieszych.
Z jakimi znakami umiejscawia się znak b 41?
Jeżeli w jakimś miejscu ustawiony został znak b41 to należy poinformować pieszego, w którym miejscu ma możliwość kontynuacji ruchu. Do udzielania odpowiednich wskazówek służą specjalne tabliczki kierujące pieszego na przykład na drugą stronę ulicy.
Znak ten często ustawiany jest wraz ze znakiem oznaczającym wjazd do tunelu lub wraz z informacją odnośnie trwającego remontu drogi lub chodnika.

ŹRÓDŁO: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE DLA ZNAKÓW I SYGNAŁÓW DROGOWYCH ORAZ URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO I WARUNKI ICH UMIESZCZANIA NA DROGACH.Załączniki nr 1 – 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

Zapraszamy
do współpracy