Karty produktowe

B13

Informacje dodatkowe

Surowiec

Blacha stalowa, Blacha aluminiowa

Inne

Podkład znaku malowany proszkowo na RAL 7037

Folia

, , ,

Grubość blachy

1.25

Grupa wielkości

Mini, Mały, Średni, Duży, Wielki

Sposób montażu

Na uchwyty montażowe

Typy folii

Nieodblaskowa, I generacja, II generacja, III generacja

Wielkość

, , , ,

Opis produktu

Znak B13 oznacza zakaz wjazdu pojazdów z towarami wybuchowymi lub łatwo palnymi. Samochody objęte zakazem nie mogą poruszać się po określonym obszarze, jeśli przewożą określone w przepisach towary niebezpieczne klas: 1,3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2 lub palne gazy klasy 2 w ilości wymagającej zamieszczenia na samochodzie znaku ostrzegawczego w kolorze pomarańczowym.
Kategoria
W kodeksie drogowym występują grupy znaków oznaczających konkretne rodzaje poleceń dla kierowcy. Znaki drogowe zakazu z kategorii B wyznaczają ustalenia organizacji ruchu w postaci konkretnych ograniczeń w stosunku do poruszania się pojazdów lub określonych manewrów. Jeżeli taki znak został umiejscowiony pod tabliczką oznaczającą wjazd do miejscowości oznacza to, że zakaz ma zastosowanie na całym obszarze miejscowości. Znaki z kategorii B mają kształt koła z czerwoną obwódką.
Samochód i transportowane w nim towary mogą stanowić zagrożenie w wyniku awarii pojazdu lub jego wypadku. Zagrożenie to obejmuje zarówno osoby jak i budowle znajdujące się w polu oddziaływania uszkodzonego samochodu i jego zawartości.
Gdzie występuje znak drogowy B13?
Znak B-13 występuje wszędzie tam, gdzie pojazdy z niebezpiecznym ładunkiem mogłyby stanowić zagrożenie, tak więc w obszarze zwartej zabudowie miast, na terenach rekreacyjnych, w tunelach, przy zaporach wodnych, obiektach zabytkowych itp.
Najczęściej występują z tabliczkami T-20 oraz T-21, które oznaczają odcinki, na których obowiązuje zakaz i odpowiednio odległość, do której obowiązuje znak. Często też znak B13 występuje pod tabliczkami z nazwami miast lub tabliczkami oznaczającymi początek obszaru zabudowanego – oznacza to wtedy, że na całym określonym obszarze występuje przedstawiony zakaz.

Zapraszamy
do współpracy