Karty produktowe

B-43

Informacje dodatkowe

Surowiec

Blacha stalowa, Blacha aluminiowa

Folia

, , ,

Grubość blachy

1.25

Sposób montażu

Na uchwyty krawędziowe

Typy folii

Nieodblaskowa, I generacja, II generacja, III generacja

Wielkość

, , , ,

Opis produktu

Strefa ograniczonej prędkości – znak B-43. Znakiem zakazu, którego nie odwołuje najbliższe skrzyżowanie jest znak B-43. Jest to strefa ograniczonej prędkości. Znak ten informuje kierowcę, iż wjeżdża on do strefy zabudowanej, w której obowiązuje zakaz przekraczania prędkości. Na znaku znajduje się Informacja o ilości km/h, których przekroczyć nie można.
Znak B43 dotyczy strefy ograniczonej prędkości. Oznacza on, że w miejscu jego postawienia obowiązuje bezwzględny zakaz przekraczania prędkości, która jest na znak naniesiona. Ten rodzaj zakazu oznacza, że kierowca wjeżdża na odcinek o dużym ruchu samochodowym lub pieszym i w związku z tym należy zachować dużą ostrożność.
Znaki B43 stawia się na obszarach miejskich, gdzie oprócz wzmożonego ruchu, znajduje się także duża liczba skrzyżowań lub obiekty szkolne oraz przedszkolne. Bardzo często w strefach ograniczonej prędkości znajdują się progi zwalniające ruch, dlatego należy bezwzględnie stosować się do tego rodzaju oznaczeń.
Znak ograniczający prędkość obowiązuje przez całą dobę i jest umieszczany w okolicach centrów miast, obiektów handlowych, budynków użyteczności publicznej, a także na dużych osiedlach mieszkaniowych, na których oprócz wzmożonego ruchu kołowego i pieszego znajdują się liczne małe skrzyżowania. B43 zawsze znajdują się w okolicach uczęszczanych przez dzieci, szkół i przedszkoli.
Razem ze znakiem B43 często stosowane są oznakowania A11a, które ostrzegają przed progami zwalniającymi, znaki B33, informujące o zakazie przekraczania prędkości na terenie zabudowanym oraz B44 odwołujące obowiązywanie strefy ograniczonej prędkości na danym terenie. Wartości na znakach B43 mogą określać dopuszczalną prędkość na 30, 40 lub 50 kilometrów na godzinę.
Gdzie stosuje się znak B-43?
Znak B-43 najczęściej stosowany jest w miejscach o dużym natężeniu ruchu zarówno pojazdów jak i pieszych. Znak ten najczęściej spotkać można w centrach miast. Najczęściej stosowane ograniczenie prędkości na znaku B-43 to 30, 40 i 50 km/h. Znak znajduje się nie tylko przy samym wjeździe do strefy ograniczonej prędkości, ale także wcześniej informując kierowców, że do takiej strefy się zbliżają.
Bezpieczeństwo w strefie ograniczonej prędkości
W strefie ograniczonego ruchu stosuje się także inne elementy mające zwiększyć bezpieczeństwo. Są to np. progi zwalniające. Co ważne w przypadku ograniczenia prędkości do 30 km/h wszelkie stosowanie rozwiązania mające na celu ograniczenie prędkości (np. progi zwalniające) nie muszą być oznakowane dodatkowymi znakami lub ostrzeżeniami. Strefy ograniczonej prędkości nie odwołuje najbliższe skrzyżowanie. O końcu takiej strefy zawsze informuje znak B-44, czyli koniec strefy ograniczonej prędkości.

Zapraszamy
do współpracy