Karty produktowe

C-1

Informacje dodatkowe

Surowiec

Blacha stalowa, Blacha aluminiowa

Inne

Podkład znaku malowany proszkowo na RAL 7037

Folia

, , ,

Grubość blachy

1.25

Grupa wielkości

Mini, Mały, Średni, Duży, Wielki

Sposób montażu

Na uchwyty montażowe

Typy folii

Nieodblaskowa, I generacja, II generacja, III generacja

Wielkość

, , , ,

Opis produktu

Znak c1 informuje o nakazie jazdy pojazdem w prawo przed znakiem  i ma na celu nakazanie uczestnikowi ruchu drogowego dokonanie skrętu w prawą stronę jezdni przed znakiem. Znak usytuowany jest w miejscu, w którym niemożliwa jest jazda w innym kierunku – w lewą stronę albo prosto. W takiej sytuacji, gdy uczestnik ruch spostrzeże znak c-1 powinien się zastosować do obowiązku skrętu w najbliższą drogę prowadzącą od znaku w prawą stronę. Skręt ten musi być wykonany przed znakiem c-1, w odróżnieniu od innych znaków, które informują, że skrętu należy dokonać za znakiem. Znak c-1 umieszcza się miejscach, w których wykonanie innego ruchu na drodze (np. skręt w lewo przed znakiem, w prawo za znakiem czy jazda prosto), może zagrozić bezpieczeństwu innym kierującym i poruszającym się po drodze. Każdy kierowca przyjmuje domyślnie, że inny uczestnik ruchu poruszający się po drodze będzie się stosował do znaku c-1. Znak ten jest tak umiejscowiony, że sam kształt jezdni, po której porusza się kierujący, niemal automatycznie i domyślnie nakierowuje go do  jazdy w prawą stronę przed znakiem. Zastosowanie się do tego nakazu nie jest rzeczą trudną, która wymagałaby dodatkowego zastanawiania się czy namysłu.
Znak c-1 należy do grupy znaków nakazu i najczęściej spotka się go w towarzystwie innych znaków, które informują o nakazie jazdy w innym kierunku oraz za znakiem lub przed znakiem. Do tej grupy należą takie znaki nakazu, jak: c-2, c-3, c-4, c-5, c-6, c-7, c-8, c-9, c-10, c-11. Najbliższy znakowi c-1 jest znak c-3 nakazujący jazdę w lewą stronę, przed znakiem. 
 

ŹRÓDŁO: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE DLA ZNAKÓW I SYGNAŁÓW DROGOWYCH ORAZ URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO I WARUNKI ICH UMIESZCZANIA NA DROGACH.Załączniki nr 1 – 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

Zapraszamy
do współpracy