Karty produktowe

B-23

Informacje dodatkowe

Surowiec

Blacha stalowa, Blacha aluminiowa

Inne

Podkład znaku malowany proszkowo na RAL 7037

Folia

, , ,

Grubość blachy

1.25

Grupa wielkości

Mini, Mały, Średni, Duży, Wielki

Sposób montażu

Na uchwyty krawędziowe

Typy folii

Nieodblaskowa, I generacja, II generacja, III generacja

Wielkość

, , , ,

Opis produktu

Znak drogowy B-23 oznacza dla kierujących pojazdami bezwzględny zakaz zawracania do najbliższego skrzyżowania włącznie. Należy do kategorii znaków zakazu, a prawnie umocowany został w ministerialnym rozporządzeniu z dnia 31.07.2002 r. Podstawowym zadaniem znaku zakazu zawracania jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Znak B-23 znajduje szczególne zastosowanie w przypadku potencjalnie dużego ryzyka wykonania manewru zawracania, m. in. z uwagi na duże natężenie ruchu i stosunkowo niewielką szerokość jezdni. Najczęściej znak ten można spotkać w pobliżu skrzyżowań bądź w oddaleniu od nich, jeśli zakaz dotyczy także odcinka jezdni poprzedzającego krzyżówkę dróg. Częściowo, oznakowanie B-23 przypomina znak “zakazu skrętu w lewo” (B-21), jednak zakres obowiązywania obu znaków jest odmienny, ponieważ za znakiem B-23 pojazd może skręcić w lewo i kontynuować jazdę. Zdarza się, że znak zakazujący zawracania bywa odwoływany znakiem B-24, jakim jest “koniec zakazu zawracania” lub też ogólnym B-42, oznaczającym koniec wszelkich zakazów. Zwykle taka sytuacja ma miejsce, gdy dotyczy wyłącznie odcinka drogowego między dwoma skrzyżowaniami. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, to pod znakiem B-23 umieszcza się specjalną tabliczkę T-20, informującą o odległości, na jakiej obowiązuje zakaz zawracania.
 
 

 
ŹRÓDŁO: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE DLA ZNAKÓW I SYGNAŁÓW DROGOWYCH ORAZ URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO I WARUNKI ICH UMIESZCZANIA NA DROGACH.Załączniki nr 1 – 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

Zapraszamy
do współpracy