Tioman

Znak B-1 zakaz ruchu

Grubość blachy: 
1.25
Grupa wielkości: 
Mini, Mały, Średni, Duży, Wielki
Typ folii: 
Nieodblaskowa, I generacja, II generacja, III generacja
Sposób montażu: 
Na uchwyty montażowe
Surowiec: 
Blacha stalowa, Blacha aluminiowa
Inne: 
Podkład znaku malowany proszkowo na RAL 7037
Podkategoria: 
  • Szczegóły

Znak B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach” stosowany jest w celu zamknięcia danej drogi lub jej odcinka dla ruchu pojazdów. Jest to oznakowanie doskonale znane wszystkim kierującym, wyróżniające się oryginalnym wyglądem.

Oznakowanie B-1 charakteryzuje się okrągłą tarczą, przedstawiająca białe tło z czerwonym obramowaniem. Oznacza zakaz ruchu na drodze nie tylko wszelkich pojazdów, ale również kolumn pieszych, jeźdźców i poganiaczy, i może być ustawiony nawet na środku jezdni.

Zamknięcie drogi i ustawienie znaku B-1 może być spowodowane różnymi przyczynami. Najpopularniejsze z nich to:

  • roboty drogowe na danym pasie drogowym
  • zły stan techniczny drogi
  • przeznaczenie drogi do innych celów niż ruch pojazdu

W niektórych sytuacjach istnieją wyjątki, które nie muszą stosować się do znaku B-1, jednak w takich przypadkach pod oznakowaniem musi znajdować się tabliczka z napisem „nie dotyczy...”. Jeżeli takiej tabliczki nie ma, zakaz ruchu za znakiem obowiązuje wszystkich.

Konieczność wykorzystania znaku zakaz jazdy w obu kierunkach wiąże się najczęściej z zagrożeniami, jakie ruch pojazdu na danej jezdni może wywołać. Często jest to ryzyko uszkodzenia pojazdów, spowodowane złym stanem drogi, czasem jezdnię zamyka się z powodu wydarzeń, które mają mieć na niej miejsce (na przykład marsze narodowe), festyny, imprezy okolicznościowe.

Zakaz jazdy w obu kierunkach określany przez znak B-1 obowiązuje w miejscach, ustalonych przez zarządców dróg. Zastosowanie znaku wpływa na bezpieczeństwo na drogach, informując kierowców o pasie wyłączonym z ruchu.

 

ŹRÓDŁO: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE DLA ZNAKÓW I SYGNAŁÓW DROGOWYCH ORAZ URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO I WARUNKI ICH UMIESZCZANIA NA DROGACH.
Załączniki nr 1 – 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach