Karty produktowe

A-30

Informacje dodatkowe

Surowiec

Blacha stalowa, Blacha aluminiowa

Inne

Podkład znaku malowany proszkowo na RAL 7037

Folia

, , ,

Grubość blachy

1.25

Grupa wielkości

Mini, Mały, Średni, Duży, Wielki

Sposób montażu

Na uchwyty montażowe

Typy folii

Nieodblaskowa, I generacja, II generacja, III generacja

Wielkość

, , , ,

Opis produktu

Znak A-30 jest jednym ze znaków ostrzegawczych, nakazującym zwiększenie uwagi podczas prowadzenia pojazdu. Znak ten, należący do grupy znaków ostrzegawczych pionowych charakteryzuje się sylwetką żółtego trójkąta z czerwoną ramką, w który wpisano czarny symbol wykrzyknika, ostrzegającego przed „innym niebezpieczeństwem”, nieokreślonym w innych znakach ostrzegawczych.
Znak drogowy A-30
Ponieważ niebezpiecznych sytuacji na drodze może być nieskończenie wiele, pod głównym znakiem umieszcza się tabliczki z określeniem graficznym lub (oraz) słownym z jakim niebezpieczeństwem kierowca będzie miał do czynienia. Znak A-30 umieszczany bez tabliczki informacyjnej stosuje się tylko w sytuacjach awaryjnych takich jak:
zalanie jezdni lub
para unosząca się nad jezdnią w wyniku pęknięcia przewodów ciepłowniczych.
Informacje o rodzaju niebezpieczeństwa
Znak A-30 „inne niebezpieczeństwo” stosuje się z tabliczkami oznakowanymi literą T i liczbą, określającą rodzaj niebezpieczeństwa, na przykład:
T–10 przecięcie drogi z bocznicą kolejową,
T–11 przeprawa promowa,
T-12 podłużny uskok,
T-13 koleiny,
T-14 miejsce częstych wypadków, i inne.
T-15 miejsce częstych wypadków spowodowanych śliską nawierzchnią,
T-16 miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych wskazanych na tabliczce,
T-17 granicę państwa,
T-18 nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce.
Pod znakiem należy również umieścić tabliczkę T-1 lub T-2 informującą o długości niebezpiecznego odcinka jezdni.Koniec odcinka oznakowanego tym znakiem oznacza się znakiem T-3 z napisem KONIEC.
Znak wykonany jest z blachy ocynkowanej podwójnie zagiętej na krawędziach, powleczony folią odblaskową.

ŹRÓDŁO: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE DLA ZNAKÓW I SYGNAŁÓW DROGOWYCH ORAZ URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO I WARUNKI ICH UMIESZCZANIA NA DROGACH.Załączniki nr 1 – 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

Zapraszamy
do współpracy