Karty produktowe

Lustro akrylowe fi 600 mm

Informacje dodatkowe

Sposób posadowienia

Uchwyt do słupka jako integralna część lustra

Inne

Średnica fi 600mm

Opis produktu

Lustra drogowe wypukłe U-18, o zwiększonym kącie obserwacji, stosuje sie w miejscach, gdzie stojące przy drodze budynki, słupy, drzewa itp. ograniczają widoczność kierującym pojazdami.

Dotyczy to przede wszystkim:
– skrzyżowań dróg i ulic osiedlowych,
– wyjazdów z posesji,
– przystanków komunikacji zbiorowej usytuowanych na łukach dróg (torów) lub ulic,
– dróg wewnętrznych w zakładach produkcyjnych, obiektach handlowych, itp.
Lustra drogowe powinny być zamocowane na wysokości minimum 2,0 m od poziomu chodnika (pobocza).

Stosuje się dwa rodzaje luster drogowych:
– okrągłe U-18a,
– prostokatne U-18b.

Zapraszamy
do współpracy