Karty produktowe

C-16

Informacje dodatkowe

Surowiec

Blacha stalowa, Blacha aluminiowa

Inne

Podkład znaku malowany proszkowo na RAL 7037

Folia

, , ,

Grubość blachy

1.25

Grupa wielkości

Mini, Mały, Średni, Duży, Wielki

Sposób montażu

Na uchwyty montażowe

Typy folii

Nieodblaskowa, I generacja, II generacja, III generacja

Wielkość

, , , ,

Opis produktu

Znak C-16 – zgodnie z zapisem zawartym w rozporządzeniu w sprawie znaków i sygnałów drogowych, ustawia się przy tej części drogi, którą ustawodawca chce przekazać do użytku tylko i wyłącznie pieszym, jednocześnie zobowiązując ich do korzystania z niej, oraz wykluczyć na niej ruch jakichkolwiek pojazdów. Nie ma jednak konieczności jego stosowania, jeśli droga posiada chodnik, który wyróżnia się na przykład specjalną nawierzchnią i nie da się go pomylić z inną częścią.
Bardzo często znak C-16 pojawia się jednocześnie ze znakiem C-13 “droga dla rowerów”, ponieważ dzięki temu zarówno rowerzyści jak i piesi mają jasno wskazane miejsca, które są dla nich przygotowane. Gdy droga dla pieszych oraz dla rowerów znajdują się obok siebie, lub zarządca drogi chce wyznaczyć je na wspólnej powierzchni, to stosuje się specjalną kombinację obu wyżej wymienionych znaków. Na wspólnej tarczy umieszcza się piktogramy przechodnia oraz rowerzysty, oddzielając je pionową kreską – jeśli drogi znajdują się obok siebie, a jeśli mają być na wspólnej powierzchni – to wtedy kreską poziomą.

ŹRÓDŁO: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE DLA ZNAKÓW I SYGNAŁÓW DROGOWYCH ORAZ URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO I WARUNKI ICH UMIESZCZANIA NA DROGACH.Załączniki nr 1 – 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

Zapraszamy
do współpracy