Karty produktowe

B-19

Informacje dodatkowe

Surowiec

Blacha stalowa, Blacha aluminiowa

Inne

Podkład znaku malowany proszkowo na RAL 7037

Folia

, , ,

Grubość blachy

1.25

Grupa wielkości

Mini, Mały, Średni, Duży, Wielki

Sposób montażu

Na uchwyty montażowe

Typy folii

Nieodblaskowa, I generacja, II generacja, III generacja

Wielkość

, , , ,

Opis produktu

Znak drogowy B-19 powinien być znany każdemu kierowcy, szczególnie jeśli prowadzi samochody ciężarowe. Definicja tego symbolu oznacza – „Zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż …t”. Wspomniany znak drogowy znajduje zastosowanie przed odcinkami dróg, na których obowiązuje ograniczenie wjazdu pojazdów, których nacisk osi pojedynczej przekracza wartość liczbową podaną na powierzchni znaku. Przy osi wielokrotnej, nacisk żadnej z osi składowych nie może odpowiadać masie większej, niż 80 % masy podawanej na powierzchni znaku. Znak B-19 należy do grupy znaków zakazu mających poprawiać bezpieczeństwo na drogach, jego charakter został uregulowany w przepisach prawnych, a szczególnie w Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
Znaki drogowe posiadają Aprobatę Techniczną IBDiM oraz są wykonywane z zachowaniem wszelkich wytycznych w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury regulujące warunki techniczne dla znaków drogowych. Znak B-19 umieszczany jest na blasze ocynkowanej lub aluminiowej, charakteryzującej się standardową grubością 1,25 mm lub 1,50 mm. Tylne krawędzie znaku są podwójnie zaginane maszynowo, przez co nie posiadają ostrych elementów. Montaż znaku drogowego jest łatwy, można go umieścić na słupku wykorzystując uniwersalny uchwyt mocujący, dzięki czemu B-19 można ustawiać przy drogach na określony okres czasu. Lico znaku drogowego wyklejone jest wytrzymałą folią I lub II generacji, charakteryzującą się wysoką odpornością na uszkodzenia i zmienne warunki atmosferyczne. Folia posiada właściwości odblaskowe, dzięki czemu znak jest dobrze widoczny również w nocy.
 

 
ŹRÓDŁO: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE DLA ZNAKÓW I SYGNAŁÓW DROGOWYCH ORAZ URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO I WARUNKI ICH UMIESZCZANIA NA DROGACH.Załączniki nr 1 – 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

Zapraszamy
do współpracy