Karty produktowe

B-18

Informacje dodatkowe

Surowiec

Blacha stalowa, Blacha aluminiowa

Inne

Podkład znaku malowany proszkowo na RAL 7037

Folia

, , ,

Grubość blachy

1.25

Grupa wielkości

Mini, Mały, Średni, Duży, Wielki

Sposób montażu

Na uchwyty montażowe

Typy folii

Nieodblaskowa, I generacja, II generacja, III generacja

Wielkość

, , , ,

Opis produktu

Znak B18 należy do nieco rzadziej stosowanych znaków drogowych zakazu, ale w miejscach, w których został ustawiony powinien być rygorystycznie przestrzegany, szczególnie dlatego, że ten znak drogowy ma na celu zapewnienie jak największego bezpieczeństwa użytkownikom dróg publicznych. Zakaz B18 oznacza, że w danym miejscu obowiązuje całkowite wyłączenie z ruchu pojazdów o masie większej niż jest ona podana na znaku. B18 dotyczy pojazdów o masie całkowitej, zarówno pojedynczych samochodów ciężarowych, jak i składów posiadających naczepy.
Taki znak drogowy najczęściej można spotkać przed odcinkami dróg o niewystarczającej nośności, aby mogły się po nich poruszać wszystkie samochody bez względu na ich masę. Są to drogi, których nawierzchnia jest zniszczona lub znajdują się na nich obiekty o osłabionej konstrukcji, takie jak, mosty i wiadukty. Czasem zakazy B18 są spotykane w miejscach, gdzie przy drodze położone są obiekty zabytkowe, którym wstrząsy związane z ruchem ciężkich pojazdów mogą zagrozić. Na znaku podana jest rzeczywista dopuszczalna nośność drogi, której on dotyczy.
W niektórych newralgicznych miejscach znak B18 może być uzupełniony przez oznakowania typu B19, które zakazują ruchu pojazdów o określonym nacisku na jedną z osi lub na ich wielokrotność. Wartość dopuszczalnego nacisku jest nanoszona na taki znak zakazu i każdy kierowca powinien jej bezwzględnie przestrzegać.

Zapraszamy
do współpracy