Karty produktowe

B-16

Informacje dodatkowe

Surowiec

Blacha stalowa, Blacha aluminiowa

Inne

Podkład znaku malowany proszkowo na RAL 7037

Folia

, , ,

Grubość blachy

1.25

Grupa wielkości

Mini, Mały, Średni, Duży, Wielki

Sposób montażu

Na uchwyty montażowe

Typy folii

Nieodblaskowa, I generacja, II generacja, III generacja

Wielkość

, , , ,

Opis produktu

Znak drogowy B-16 powinien być znany każdemu kierowcy. Jest to charakterystyczny symbol, którego odczytywanie jest w pewnym stopniu intuicyjne. Znak drogowy B-16 oznacza zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad … metrów – wartość liczbowa umieszczona na jego tarczy może być zmienna, w zależności od aktualnie panujących warunków drogowych. Znak B-16 powinno się umieszczać przed obiektami o ograniczonej wysokości – zwykle są to mosty, wiadukty i inne obiekty, jeśli ich położenie względem jezdni jest mniejsza od wysokości 4,5 metra. Na tarczy znaku zawsze podaje się liczbę o 0,5 metra mniejszą niż położenie obiektu nad jezdnią, dlatego największa wartość liczbowa podana na tarczy może wynosić 3,9 metra. Wysokość samego wiaduktu/mostu zawsze mierzy się od powierzchni jezdni, w miejscu w którym odległość od granicy tego obiektu jest najmniejsza.
Znak B-16 – specyfikacja
Znak B-16 przynależący do grupy znaków zakazu posiada aprobatę techniczną IBDiM, a wykonywany jest zawsze na postawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, które reguluje dokładne warunki techniczne dla znaków drogowych. Znak B-16 wykonywany jest na blasze ocynkowanej o grubości standardowej 1,25 mm, której tylne krawędzie powinny być podwójnie zaginane. Lico tarczy znaku wyklejane jest odblaskową folią I lub II generacji, natomiast tylna część tarczy pokrywana jest szarą farbą. Montaż tarczy do słupka zawsze wykonywany jest przy zastosowaniu uniwersalnego uchwytu. Znak B-16 może zostać powtórzony na samym obiekcie, do którego zbliża się pojazd, standardowo stawiany jest po prawej stronie jezdni. W razie gdy pod obiektem mają możliwość przejazdu jedynie pojazdy o wielkości poniżej 4 metrów, można stosować znak drogowy B-16 wraz z urządzeniami bramowymi U-10 na zasadach dokładnie wymienionych w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
 

 
ŹRÓDŁO: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE DLA ZNAKÓW I SYGNAŁÓW DROGOWYCH ORAZ URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO I WARUNKI ICH UMIESZCZANIA NA DROGACH.Załączniki nr 1 – 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

Zapraszamy
do współpracy