Znaki na stacji kolejowej

Przy oznaczaniu stacji kolejowej konieczne jest stosowanie pewnych reguł. Przede wszystkim maja być one czytelnewyraźnewidoczne także dla pasażerów z problemami ze wzrokiem (np. niedowidzących). Konieczne jest, by oznaczenie na stacjach było jednolite. Dostępne znaki i najbardziej charakterystyczne to tablice na peronach stacji, takie jak: informacje wskazujące kierunek dojścia do peronów, oznakowanie wejścia/wyjścia/schodów/windy/udogodnień dla osób niepełnosprawnych itp., tablice kierunkowe, z oznaczeniem numeru peronu oraz torów, a także – najważniejsza – z nazwą stacji.

Znaki na stacji kolejowej powinny zawierać dane dotyczące najważniejszych miejsc oraz sposobów dotarcia do nich . Dotyczy to m.in. najważniejszych punktów obsługi pasażera (np. kasa biletowa, przechowalnia bagażu, poczekalnia itp.), obiektów usługowych (np. punkty gastronomiczne, toalety, sklepy itp) znajdujących się na terenie stacji, przyległym do niej oraz sąsiadującym. Dodatkowo konieczne, by dobrze oznaczyć kierunki dotarcia do tych miejsc oraz innych ważnych punktów poza obszarem stacji, np. węzłów komunikacyjnych (przystanki komunikacji publicznej zarówno miejskiej, jak i dalekobieżnej, porty lotnicze, postoje taksówek itp.), ważnych obiektów publicznych użytkowych (np. szpital, urząd) oraz kulturalnych (np. kino, teatr, muzeum) czy sportowych (np. stadion, pływalnia).

Oznaczenia powinny być w formie piktogramów oraz pisemnej. Język użyty na tablicach to urzędowy język danego kraju jako podstawowy. Dodatkowo można stosować oznaczenie w języku międzynarodowym (np. angielski, francuski, niemiecki), a także państwa bezpośrednio sąsiadującego z danym krajem (na stacjach przygranicznych). Informacje należy stopniować i umieszczać od najbardziej ogólnych po coraz bardziej szczegółowe. Jedną z ważnych zasad jest komponowanie tablic zbiorczych tak, aby uniknąć chaosu wzrokowego. Nie może być za dużo informacji. Warto także, by na dwustronnych tablicach umieszczać treści po obu stronach, odpowiednio dostosowane.

Oznakowania na stacji musza być równie dobrze widoczne w dzień, jak i w nocy. Powinny być dobrze oświetlone, o ile ich widoczność w świetle naturalnym lub sztucznym (np. lampa, latarnia) jest niedostateczne. Ponadto konieczne jest wyraźne oddzielenie stref informacyjnych od ewentualnych reklam.

Podczas tymczasowej reorganizacji warunków i pracy stacji (np. z powodu remontu, budowy, awarii itp.) konieczne jest wprowadzenie dodatkowego oznakowania ostrzegawczego. Kolorystyka znaków i tablic powinna być żółto-czarna. Umiejscowienie w odległości odpowiedniej dla bezpiecznego poruszania się po terenie stacji i obszarze przyległym. Wyraźnie powinna być określona tymczasowość (np. podanie terminu planowanego zakończenia utrudnień).