Znaki drogowe dla pieszych obowiązujące w Polsce

Znaki drogowe to znaki, które obowiązują w ruchu drogowym, a ich znaczenie oraz zakres obowiązywania zostały określone przepisami prawa. Zarówno wzory znaków jak i sygnałów drogowych są określone poprzez Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002r. Nr 170, poz.1393). Szczegółowe uwarunkowania dotyczące stosowania tych sygnałów tj. ich wielkość, wymiar, barwy i widoczność znaków, odblaskowość, stosowne napisy i liternictwo oraz zasady doboru folii na lica znaków i ich umieszczania na drodze zostały uregulowane Załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. Nr 220, poz.2181).

Znaki drogowe umieszczane są po prawej lub lewej stronie jezdni, a także nad nią lub na niej. Wyróżnić możemy:

 • znaki poziome – mają postać linii, napisów i symboli, które są umieszczane na nawierzchni drogi
 • znaki pionowe – występują w postaci tablic z napisami czy symbolami (również pod postacią znaków świetlnych) i tarcz 
 • sygnały świetlne i dźwiękowe

Mianem pieszego określa się osobę, która znajduje się poza pojazdem na drodze oraz nie wykonuje na niej żadnych robót oraz czynności, które są przewidziane w odrębnych przepisach. Ze względu na ich uczestnictwo w ruchu drogowym zobowiązani są oni do znajomości i przestrzegania obowiązujących ich znaków drogowych.

Wśród znaków pionowych, które dotyczyć będą ruchu pieszych wyróżniamy:

 1. Znaki ostrzegawcze (typ A) – trójkątne znaki o czerwonym obramowaniu i żółtym tle, na którym umieszczony jest czarny symbol. W tej grupie znaków pieszych obowiązują poniższe:
  – znak A-9: “Przejazd kolejowy z zaporami” – ostrzega o przejeździe kolejowym z zaporami lub półzaporami,
  – znak A-10: “Przejazd kolejowy bez zapór” – ostrzega o przejeździe kolejowym, który nie jest wyposażony zarówno w zapory jak i półzapory. Wejście na tory bez uprzedniego sprawdzenia czy nie nadjeżdża pociąg jest kategorycznie zabronione. W sytuacji, gdy sygnalizacja świetlna informuje o zbliżającym się pociągu wejście na tory jest kategorycznie zabronione nawet w sytuacji, gdy nadjeżdżający pociąg nie jest jeszcze widoczny,
  – znak A-25: “Spadające odłamki skalne” – ostrzega o prawdopodobieństwie spadania na drogę odłamków skalnych oraz o możliwości ich zalegania na drodze.
 2. Znaki zakazu (typ B) – okrągłe znaki o czerwonym obramowaniu i białym tle, na którym umieszczony jest czarny symbol. W tej grupie pieszych obowiązywać będzie:
  – znak B-41: “Zakaz ruchu pieszych” – obowiązuje po tej stronie drogi, po której znak został umieszczony i oznacza, iż ruch pieszych na tej części jest zabroniony. Dla własnego bezpieczeństwa należy powstrzymać się od wchodzenia za znak, gdyż może to grozić niebezpieczeństwem.
 3. Znaki nakazu (typ C) – okrągłe znaki o niebieskim tle i białym symbolu umieszczonym na nim. Pieszych dotyczyć będą poniższe znaki:
  – znak C-16: “Droga dla pieszych” – oznacza drogę, która przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla pieszych, którzy mają obowiązek z niej korzystać,
  – znak C-16a: “Koniec drogi dla pieszych” – oznacza, iż droga dla pieszych kończy się za tym znakiem
  – jeśli na jednym znaku umieszczone są C-16 oraz C-13 to oznaczać to będzie, iż droga przeznaczona jest do użytku zarówno przez pieszych jak i osoby kierujące rowerami jednośladowymi. Symbole oddzielone kreską poziomą informują, iż ruch jednych i drugich odbywać się może na całej powierzchni drogi. W sytuacji, gdy symbole oddzielone są kreską pionową ruch poszczególnej grupy użytkowników drogi odbywać się powinien po stronie wskazanej na znaku. Na takiej drodze pieszy ma pierwszeństwo, jednak zobowiązany jest do zachowania ostrożności
 4. Znaki informacyjne (typ D) – prostokątne znaki o niebieskim lub białym tle, na którym umieszczone są białe, czarne bądź kolorowe symbole. Do najważniejszych znaków, które będą obowiązywać pieszych zaliczamy:
  – znak D-6: “Przejście dla pieszych” – informuje o miejscu, które jest przeznaczone dla pieszych do przechodzenia w poprzek drogi
  – znak D-35: “Przejście podziemne dla pieszych”
  – znak D-35a: “Schody ruchome w dół”
  – znak D-36: “Przejście nadziemne dla pieszych”
  – znak D-36a: “Schody ruchome w dół”
  – znak D-40: “Strefa zamieszkania” – informuje, iż jest to wjazd do strefy zamieszkania
  – znak D-41: “Koniec strefy zamieszkania” – oznacza, że jest to miejsce, gdzie jest wyjazd ze strefy miejsca zamieszkania

Wśród znaków poziomych obowiązującym pieszych będzie znak P-10: “Przejście dla pieszych”, tzw. zebra. Oznacza on miejsce, w którym dozwolone jest dla pieszych przejście przez jezdnię.

Sygnały świetle, które skierowane są do pieszych nadawane są przez sygnalizator S-5 i wśród nich wyróżniamy:

 1. sygnał czerwony – kategoryczny zakaz wejścia na przejście
 2. sygnał zielony – zezwala na wejście na przejście dla pieszych.

Międzynarodowym traktatem, który określa ogólne zasady ruchu drogowego jest Konwencja wiedeńska o ruchu drogowym. Dzięki jej zastosowaniu przez poszczególne państwa możemy mieć pewność, iż w większości krajów, do których się udamy, znaki drogowe może nie będą identyczne jak w Polsce, jednak będą podobne, a tym samym ułatwią ich odczytanie i zastosowanie się do nich.