Wskaźniki kolejowe

Wskaźniki kolejowe, choć pod pewnymi względami mogą kojarzyć się z tablicami i znakami drogowymi, to dla osoby, która ich wcześniej nie studiowała będą niemal zupełnie niezrozumiałe.

Czym są wskaźniki kolejowe?

Podstawowa definicja mówi, że są to znaki informacyjne. Informacje, jakie przekazują są kluczowe dla skutecznego i bezpiecznego ruchu kolejowego. Odbiorcami są maszyniści prowadzący pociągi. Wskaźniki zawierają wskazania względem prędkości, z jaką powinien poruszać się pociąg, tudzież miejsc, gdzie powinien się zatrzymać.
Wszystkie wskaźniki zazwyczaj przybierają formę tablic z określonym wzorem lub napisem. Bywają także podświetlone. Przykładem jest tutaj latarnia zwrotnicowa.
Podstawą funkcją wskaźników kolejowych jest wsparcie maszynisty w bezpiecznym prowadzeniu pociągu. Musi on bezwzględnie przestrzegać zasad na nich zapisanych.

Grupy wskaźników kolejowych

Grupy wskaźników są trzy.

  1. Pierwsza z nich zawiera wskaźniki zwrotnicowe, czyli wskazujące kierunek jazdy po zwrotnicy. Maszynista dzięki nim może łatwo określić jej ułożenie. Wskaźniki te przybierają formę mechanicznych czarnych prostopadłościennych latarń, przeszklonych mlecznym szkłem. Mogą być to też elektryczne latarnie podświetlane na biało lub nieoświetlone tarcze wykonane z materiału odblaskowego. Wskaźniki zwrotnicowe zachowują swój stały wygląd niezależnie od pory dnia.
  2. Druga grupa to wskaźniki sieci trakcyjnej, czyli informujące chociażby o zakazie wjazdu pojazdów trakcji elektrycznej lub o miejscu, gdzie przejeżdżając nie można pobierać energii elektrycznej. Przybierają kształt rombu z niebieskim tłem i białą obwódką. Miejsce ich zawieszenia to słupy wsporcze sieci trakcyjnej. Czasami wiszą także na wieszakach trakcji elektrycznej.
  3. Trzecią grupą są wskaźniki określane mianem pozostałych. Umieszcza się na nich pozostałe informacje i istotne ostrzeżenia. Ich wygląd definiuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji. Oznacza się je symbolem “W”.