Wniosek o postawienie znaku drogowego

Znaki drogowe bez wątpienia sprzyjają lepszej organizacji ruchu i poprawiają bezpieczeństwo na drodze. Jednak, by postawić znak, musimy spełnić szereg wymagań formalnych, w przeciwnym razie byłoby to niezgodne z prawem. W tym artykule przybliżymy sobie bliżej tę kwestię, a także odpowiemy na pytanie, jak napisać wniosek o postawienie znaku drogowego?

Jakie prawo reguluje kwestię ustawiania znaków drogowych?

Zanim przejdziemy do ustawienia znaku drogowego, warto zapoznać się z odpowiednimi przepisami. Znajdziemy je w rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Jeszcze jednym przepisem, który warto wziąć pod uwagę, jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków (…) i warunków ich umieszczania na drogach. Można w nim znaleźć dokładne wymagania i szczegóły dotyczące usytuowania znaków drogowych.

Zgodnie z przepisami nie można samodzielnie zadecydować o ustawieniu znaku w pożądanym miejscu. By móc to zrobić, trzeba napisać wniosek o postawienie znaku drogowego i skierować go do odpowiedniego urzędu.

Jak napisać wniosek o postawienie znaku drogowego?

We wniosku należy umieścić informacje niezbędne od strony formalnej (dane wnioskodawcy, urzędu, data i miejsce sporządzenia), jak również te, które pozwolą na dokładne opisanie okoliczności ustawienia znaku – dokładną lokalizację, powód, dla którego powinien być tam ustawiony i problem, który aktualnie występuje na drodze.

Napisanie takiego wniosku nie jest w istocie niczym trudnym. Ważne jednak jest zaadresowanie go do odpowiedniego urzędu – dla drogi gminnej i powiatowej będzie to starosta, w przypadku drogi wojewódzkiej będzie to marszałek województwa. Autostrady i drogi ekspresowe obsługuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. W obrębie miasta na prawach powiatu odbiorcą pisma o postawienie znaku powinien być prezydent miasta. Najłatwiejszy proces jest w przypadku drogi wewnętrznej – tu wystarczy kontakt z zarządcą terenu.

Czy to już cala procedura?

Samodzielne ustawienie znaku jest wykroczeniem, z tego względu należy upewnić się, że mamy wszystkie niezbędne uprawnienia. Same znaki muszą spełniać również szereg wymogów, o których mowa w opisanym powyżej Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. W praktyce najczęściej po uprzednim zatwierdzeniu wniosku odpowiedni organ zleca takie zadanie wyspecjalizowanej firmie, która będzie odpowiedzialna za dopełnienie wszystkich formalności i wymagań.

Postawienie znaku drogowego – podsumowanie

Wiedza jak napisać wniosek o postawienie znaku drogowego i skierowanie wniosku do odpowiedniego urzędu to właściwie najważniejsze, co musimy zrobić, by z naszej strony przyczynić się do jego postawienia. Po złożeniu wniosku decyzja będzie należała do odpowiednich władz, które w zdecydowanej większości przypadków zajmą się również jego umieszczeniem, zlecając to odpowiednimi podmiotowi. W żadnym wypadku nie można samodzielnie zdecydować o umieszczeniu znaku w jakiejś lokalizacji.