Sygnalizator

Ważną wiedzą z zakresu ruchu drogowego jest umiejętność rozróżnienia rodzaju sygnalizacji świetlnej dla kierowców. Pozwala ona na prawidłową interpretację panującego na ulicach systemu kierowania ruchem. Wyróżniamy trzy podstawowe sygnalizatory: S-1, S-2 oraz S-3. Co każdy z nich oznacza i czym one się różnią?

Sygnalizator S-1

Najbardziej podstawowym rodzajem przeznaczonych dla kierowców sygnalizatorów, jest S-1. Trójbarwna sygnalizacja świetlna dla pojazdów uczestniczących w ruchu drogowym najczęściej działa na zasadzie cyklicznej sekwencji kolorystycznej:

 • Kolor czerwony.
 • Występujące jednocześnie kolory czerwony i żółty.
 • Kolor zielony.
 • Kolor żółty.
 • Kolor czerwony.

Każdy element tej sekwencji ma swoje zindywidualizowane znaczenie, do którego muszą dostosować się kierujący. Kolor czerwony to definitywny zakaz przejazdu. Nadawane w tym samym czasie czerwony z żółtym wciąż nakazują zatrzymywać się przed sygnalizacją świetlną, ale informują także o tym, że za chwilę pojawi się światło zielone. Te z kolei umożliwia wjazd za sygnalizator S-1. Samoistnie występująca barwa żółta oznacza, że niedługo będzie nadany sygnał czerwony. Dlatego możliwość przemieszczenia się za sygnalizację mają tylko te pojazdy, których droga hamowania byłaby zbyt długa (wiązałaby się z bardzo gwałtowną i niebezpieczną utratą prędkości), aby mogły one zatrzymać się w wyznaczonym miejscu. 

Sygnalizator S-2

Sygnalizator S-2 działa na podobnej zasadzie jak S-1. Poza podstawową sekwencją znaków, posiada on jednak dodatkowy element. Pojawia się on jako cyklicznie występująca zielona strzałka. Informuje ona o możliwości skrętu (w lewo lub w prawo) w wyznaczonym przez nią kierunku. Pojazdy jadące w tamtą stronę, mają sposobność – po uprzednim zatrzymaniu się – warunkowego przejazdu za sygnalizację świetlną (pomimo tego, że w tym samym czasie świeci się czerwony sygnał dla pozostałych uczestników ruchu drogowego). 

Sygnalizacja świetlna umożliwiająca zawracanie

Trzecim z podstawowych rodzajów sygnalizacji świetlnej jest S-3. To kierunkowy rodzaj, który – jak dwa poprzednie – nadaje podstawową sekwencję kolorystycznych znaków. Sygnalizator S-3 dotyczy jednak wyłącznie tych kierujących, którzy mają poruszać się we wskazaną przez strzałkę stronę. Wyróżnia się kilka rodzajów tego typu sygnalizacji świetlnej, którą dzielimy ze względu na umożliwiane przez nią kierunki jazdy:

 • Jazda na wprost.
 • Jazda w lewo.
 • Jazda w prawo.
 • Jazda zarówno prosto, jak i w lewo lub jazda zarówno prosto, jak i w prawo.
 • Jazda zarówno w lewo, jak i w prawo.
 • Zawracanie. 
 • Jazda w lewo i zawracanie.

Zawracanie przy sygnalizacji świetlnej S-3 może odbywać się wyłącznie w warunkach zapewniających bezpieczeństwo oraz nie utrudniających ruchu pozostałym kierującym. 

Strzałka warunkowa w lewo – czy można zawracać?

Przy strzałce warunkowej w lewo można zawracać tylko w ściśle określonych przypadkach. Przede wszystkim taką możliwość musi dokładnie określać obecny na skrzyżowaniu sygnalizator S-3. W myśl przekazywanej przez niego informacji, można jechać jedynie we wskazanym kierunku.

Dlatego jeżeli świeci się sama zielona strzałka w lewo, nie możemy zawracać. Nie wolno też wykonywać tego manewru przy informującym o zakazie zawracania znaku B-23, czy linii ciągłej (podwójnej i pojedynczej). Prowadzony przez nas pojazd może bowiem spowodować duże zagrożenie bezpieczeństwa (przykładowo kolizję z innym kierującym). 

Jeżeli chcemy zawrócić, musimy zwrócić uwagę na to, by sygnalizacja świetlna S-3 wyświetlała strzałkę skierowaną jednocześnie w dół oraz w lewo. Warunkowo można zawracać także przy znaku P-8b, jakim jest namalowa na drodze strzałka (wyłącznie w wypadku, gdy skręt ma odbywać się ze skrajnego lewego pasa). Nie można jednak wykonywać takiego manewru, gdy występuje przy tym znak B-23 lub uniemożliwiający zawrócenie sygnalizator świetlny S-3.