Opis realiacji

Firma TIOMAN zrealizowała jako bezpośredni wykonawca zabezpieczenie prześwitów między obiektami inżynieryjnymi dla GDDKiA w Poznaniu. Zakres prac obejmował zaprojektowanie oraz wykonanie powyższych zabezpieczeń. W tym kontrakcie wykonaliśmy zarówno zabezpieczenia pionowe (siatki przeciwporażeniowe) oraz poziome. Prace wykonywane były na drogach A2, DK25, S11, S8 i S5. Zabezpieczenia zamocowane zostały do barier energochłonnych lub bezpośrednio do kapy obiektu.
Przetarg ten był jednym z największych dotychczas ogłoszonych przez GDDKiA. Kontrakt obejmował ponad 1200m2 przestrzeni do zabezpieczenia. Prace wykonane zostały z największą starannością, co zostało potwierdzone przez pozytywne referencje wystawione przez GDDKiA w Poznaniu.

Zaufali nam

Zapraszamy
do współpracy