Karty produktowe

Znaki pryzmatyczne (PVMS)

Informacje dodatkowe

Opis produktu

Czy słyszeliście kiedykolwiek o znakach zmiennej treści? Jeżeli nie, na pewno widujecie je na drogach. Są to tak zwane znaki pryzmatyczne, zasilane energią elektryczną lub energią słoneczną, w zależności od poboru mocy.

Znaki pryzmatyczne stosowane są tam, gdzie może zaistnieć sytuacja,w  której konieczna będzie zmiana kierunku ruchu, informacji lub ogólnego oznakowania. Ich stosowanie uwzględnione jest poprzez Krajowy System Zarządzania Ruchem i pojawiają się one głównie na drogach szybkiego ruchu i autostradach.

Znaki pryzmatyczne działają poprzez zastosowanie pryzm, których obrót pozwala na zmianę treści widniejącej na znaku. Takie oznakowanie ma wiele zalet, ponieważ:

  • może być stosowane w dowolnych warunkach pogodowych
  • nie pobiera dużo energii elektrycznej
  • pozwala na lepszą organizację ruchu
  • umożliwia zdalne zarządzanie treścią znaków

Znaki pryzmatyczne pełnią na drogach różne role. Stosowane są po to, aby poinformować kierowców o temperaturze powietrza lub gruntu. Często wykorzystywane są również znaki pryzmatyczne określające możliwą do rozwinięcia na danej trasie prędkość, która powinna być dostosowana do odpowiednich warunków pogodowych.

Oznakowanie pryzmatyczne jest bardzo dużym ułatwieniem dla kierowców, dlatego firmy drogowe stosują je powszechnie wszędzie tam, gdzie może okazać się przydatne. Choć najczęściej pojawia się na najbardziej uczęszczanych drogach, przede wszystkim na autostradach, znaki pryzmatyczne znajdziemy również w miastach.

Niektóre ze znaków pryzmatycznych informują kierowców na temat sytuacji na drogach. Mogą zawiadamiać o wypadku lub zmianie kierunku ruchu na określonym obszarze.  Dzięki temu nie tylko poprawia się bezpieczeństwo na drogach, ale przezorni kierowcy mają szansę ominąć zakorkowane miejsca, oszczędzając sobie czasu i nerwów.

Znaki pryzmatyczne to jedne z nowocześniejszych elementów drogowych, które jednak cieszą się coraz większą popularnością. Nie da się ukryć, że bywają przydatne, będąc ułatwieniem dla ruchu kierowców i pomocą w zapewnieniu ładu na najbardziej ruchliwych drogach.

Zapraszamy
do współpracy