Karty produktowe

A-32

Informacje dodatkowe

Surowiec

Blacha stalowa, Blacha aluminiowa

Inne

Podkład znaku malowany proszkowo na RAL 7037

Folia

, , ,

Grubość blachy

1.25

Grupa wielkości

Mini, Mały, Średni, Duży, Wielki

Sposób montażu

Na uchwyty montażowe

Typy folii

Nieodblaskowa, I generacja, II generacja, III generacja

Wielkość

, , , ,

Opis produktu

Znak A-32 to charakterystyczny żółty trójkąt, czerwone obramowanie, a wewnątrz czarna grafika przedstawiająca symboliczny płatek śniegu – to znak zaliczany do grupy znaków ostrzegawczych oznaczający „oszronienie jezdni”
Kiedy i gdzie jest umieszczany znak A-32?
Jako jeden z nielicznych znaków stosowany jest wyłącznie w okresie zimowym, lub w momencie kilkudniowych opadów śniegu oraz pojawienia się gołoledzi, a ustawiany jest w bezpośredniej bliskości mostów, i wiaduktów, na których śliskość jezdni może pojawić się dużo wcześniej niż na innych odcinkach dróg. Stawia się go również w pobliżu akwenów wodnych, gdzie z racji powietrza o większej wilgotności może dojść do lokalnych oszronień przebiegającej drogi.
Informacje dodatkowe umieszczane pod znakiem głównym
Znak A-32 należy do grupy znaków pionowych, ustawionych na słupku. Informacje towarzyszące temu znakowi mogą mieć następujące oznakowania:
umieszczona tabliczka z napisem 100 m – określa odległość niebezpieczeństwa od znaku,
strzałki pionowe i napis np. 3,5 km – określa długość odcinka na którym znajduje się niebezpieczeństwo, lub jego powtarzanie,
napis „koniec” – oznacza zakończenie niebezpiecznego odcinka drogi na którym występowało zjawisko.
Znak powleczony jest odblaskową folią, znakomicie widoczną w świetle reflektorów przejeżdżających samochodów, a umieszczenie go po prawej stronie jezdni obowiązuje na wszystkich jej pasach.

ŹRÓDŁO: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE DLA ZNAKÓW I SYGNAŁÓW DROGOWYCH ORAZ URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO I WARUNKI ICH UMIESZCZANIA NA DROGACH.Załączniki nr 1 – 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

Zapraszamy
do współpracy