Karty produktowe

G-4

Informacje dodatkowe

Surowiec

Blacha stalowa, Blacha aluminiowa

Grubość blachy

1.25

Sposób montażu

Na uchwyty montażowe

Folia

, , ,

Inne

Podkład znaku malowany proszkowo na RAL 7037

Opis produktu

Bezpośrednio przed przejazdem kolejowym kategorii C i D oraz przed przejściami użytku publicznego dla pieszych (kategoria E), bez obsługiwanego urządzenia zabezpieczającego, umieszcza się znak „Krzyż św. Andrzeja”:

– o pojedynczych ramionach, znak G-3 przed przejazdami kolejowymi na liniach jednotorowych,

ŹRÓDŁO: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE DLA ZNAKÓW I SYGNAŁÓW DROGOWYCH ORAZ URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO I WARUNKI ICH UMIESZCZANIA NA DROGACH.
Załączniki nr 1 – 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

Krzyż św. Andrzeja umieszczany jest przed przejazdami kolejowymi wielotorowymi. Informuje on kierowców, że przeszkoda na drodze jest większa i należy przygotować się na przejazd, zawierający więcej niż jeden tor.

Wykorzystanie znaku św. Andrzeja jest bardzo istotne w związku z wyznaczeniem miejsca zatrzymania przed przejazdem kolejowym. Znak ten informuje każdego kierowcę, że ma on obowiązek zachować szczególną ostrożność, nawet jeżeli w zasięgu wzroku nie widać pociągu ani innego pojazdu szynowego. Jeżeli wraz ze znakiem św. Andrzeja występuje znak STOP, to zatrzymanie powinno nastąpić właśnie przy krzyżu.

Oznakowanie przy torach kolejowych jest bardzo ważne w ruchu drogowym. Osoby kierujące pojazdami powinny wiedzieć, że nawet nieoznakowany przejazd oznacza konieczność zachowania ostrożności. Umieszczenie krzyża św. Andrzeja przy torach jest dodatkowym wyznacznikiem miejsca zatrzymania oraz skupienia uwagi na torach przechodzących przez drogę.

Krzyż św. Andrzeja zalicza się do najważniejszych elementów oznakowania przejazdów kolejowych. Znak G-4 umieszczany jest przy przejazdach wielotorowych. Dzięki odpowiedniej kolorystyce oraz dobranym wymiarom, oznakowanie widać z dużej odległości.

Bezpośrednio przed przejazdem kolejowym kategorii C i D oraz przed przejściami użytku publicznego dla pieszych (kategoria E), bez obsługiwanego urządzenia zabezpieczającego, umieszcza się znak „Krzyż św. Andrzeja”:

– o podwójnych dolnych ramionach, znak G-4 przed przejazdami kolejowymi na liniach dwu- i wielotorowych.

ŹRÓDŁO: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE DLA ZNAKÓW I SYGNAŁÓW DROGOWYCH ORAZ URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO I WARUNKI ICH UMIESZCZANIA NA DROGACH.
Załączniki nr 1 – 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

Zapraszamy
do współpracy