Karty produktowe

A-9

Informacje dodatkowe

Surowiec

Blacha aluminiowa, blacha stalowa

Folia

, , ,

Grubość blachy

1.25

Grupa wielkości

Mini, Mały, Średni, Duży, Wielki

Sposób montażu

Na uchwyty montażowe

Typy folii

Nieodblaskowa, I generacja, II generacja, III generacja

Wielkość

, , , ,

Opis produktu

Znak drogowy A-9 “przejazd kolejowy z zaporami” stanowi ostrzeżenie dla kierującego pojazdem, że dojeżdża do zapór lub półzapór na przejeździe kolejowym. Dojazd do strzeżonego przejazdu kolejowego wyznaczają trzy kolejne znaki G-1, odpowiednio G-1a z trzema ukośnymi czerwonymi kreskami, widniejący pod tarczą znaku A-9, G-1b z dwiema kreskami umieszczony na 2/3 dystansu między znakiem A-9 a przejazdem oraz G-1c z jedną kreską na 1/3 odległości.
Dodatkowo pod znakiem umieszcza się tabliczkę T-1 z pomiarem odległości, jeśli z jakichś powodów wynosi ona mniej niż 150 metrów. Tabliczka T-2 oznacza długość drogi, na której może pojawić się dodatkowe niebezpieczeństwo. Tabliczka T-3 oznacza jego koniec, a tabliczka T-7 obrazuje schematycznie układ torowiska względem jezdni.
Znak A-9 należy do grupy znaków ostrzegawczych. Ich zadaniem jest sygnalizowanie lokalizacji na drodze, które oznaczają zmianę ważną z punktu widzenia ruchu drogowego lub miejsce, w którym należy zachować szczególną ostrożność.
 

 
ŹRÓDŁO: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE DLA ZNAKÓW I SYGNAŁÓW DROGOWYCH ORAZ URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO I WARUNKI ICH UMIESZCZANIA NA DROGACH.Załączniki nr 1 – 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

Zapraszamy
do współpracy