Tioman

Zapora drogowa U-20c

Grubość blachy: 
1.25
Typ folii: 
Nieodblaskowa, I generacja, II generacja, III generacja
Sposób montażu: 
Na uchwyty montażowe
Surowiec: 
Blacha stalowa, Blacha aluminiowa
Inne: 
Podkład znaku malowany proszkowo na RAL 7037
Podkategoria: 
  • Szczegóły

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego to narzędzia, które służą optycznemu prowadzeniu ruchu, bezpieczeństwu, oznakowaniu robót drogowych, zamknięciu dróg, nie będące znakami drogowymi. Do tej kategorii należy zapora drogowa U-20c, czyli zapora drogowa podwójna.

Stosuje się ją głównie do wygradzania miejsc robót drogowych, które są  prowadzone na chodnikach, ciągach pieszych, pieszo-rowerowych lub ścieżkach rowerowych. Wygrodzenie takie wykonuje się wówczas zaporami drogowymi podwójnymi U-20c. Należy pamiętać, że dolna krawędź dolnego pasa zapory powinna się znajdować na wysokości około 0,3 m nad poziomem nawierzchni. Zapora drogowa U-20c oznacza, że wygrodzone miejsce jest miejscem potencjalnie niebezpiecznym, ze względu na prowadzone roboty drogowe. Zabezpiecza ona obszar prac przed wtargnięciem osób postronnych, co jest szczególnie istotne w przypadku prac prowadzonych w pobliżu miejsc o dużym natężeniu ruchu.

Stosowanie zapory drogowej U-20c jest niejednokrotnie połączone z oznaczeniem miejsca robót dodatkowymi znakami takimi jak: A-14 roboty drogowe, B-41 zakaz ruchu pieszych, B-9 zakaz wjazdu rowerów (w przypadku prac na ścieżce rowerowej) oraz D-6 przejście dla pieszych w przypadku całkowitego zamknięcia ciągu pieszego i skierowaniu ruchu na inny pas ruchu.

Należy pamiętać, że zapora drogowa U-20c powinna być stosowana w przypadku prowadzenia robót drogowych i bezzwłocznie usuwana w sytuacji, w której roboty drogowe zostały zakończone, a teren po ich przeprowadzeniu został uprzątnięty.

ŹRÓDŁO: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE DLA ZNAKÓW I SYGNAŁÓW DROGOWYCH ORAZ URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO I WARUNKI ICH UMIESZCZANIA NA DROGACH.
Załączniki nr 1 – 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach