Tioman

Zapora drogowa U-20b

Grubość blachy: 
1.25
Typ folii: 
Nieodblaskowa, I generacja, II generacja, III generacja
Sposób montażu: 
Na uchwyty montażowe
Surowiec: 
Blacha stalowa, Blacha aluminiowa
Inne: 
Podkład znaku malowany proszkowo na RAL 7037
Podkategoria: 
  • Szczegóły

 

Podczas wykonywania robót drogowych na pasach jezdni należy wykorzystać zapory drogowe, które stanowią ostrzeżenie dla kierowców i umożliwiają im w porę zauważyć, że w danym miejscu prowadzone są prace. Zapory drogowe zapewniają bezpieczeństwo i wykluczają z ruchu odpowiedni fragment jezdni, pozwalając na upłynnienie ruchu na danym obszarze.

 

Wśród zapór drogowych najczęściej wykorzystywana jest zapora drogowa U-20 a, którą stosuje się do wygradzania wzdłuż jezdni oraz zapora drogowa U-20b, stosowana do wygrodzeń poprzecznych.

 

Zapora drogowa U-20b wykonana jest w standardowych barwach bieli i czerwieni. Taka kolorystyka doskonale widoczna jest z dalszej odległości, zarówno za dnia, jak i po zmroku. Daje to możliwość wcześniejszego zauważenia zapory.

 

 Podczas wykonywania robót drogowych, zaporę U-20b należy ustawić kilka metrów przed prowadzonymi pracami, aby odpowiednio wcześniej ostrzegała o wyłączeniu pasa jezdni z ruchu.

 

 Tablicę U-20b wykonuje się z blachy lub aluminium. Surowiec, wykorzystywany do jej produkcji jest sprawdzony, odporny na wilgoć oraz chłód. Zapora ma za zadanie pełnić rolę ostrzegawczą i choć wykorzystywana jest głównie na pasach jezdni, może być użyta również na placach budowy.

 

 Zapora U-20b montowana jest na uchwyty montażowe. Podkład znaku malowany jest proszkowo. Zapora drogowa U-20b to jedna z najczęściej wykorzystywanych zapór w pracach drogowych. Jej zastosowanie sprzyja zapewnieniu bezpieczeństwa na drodze, ograniczając możliwość kolizji na danym obszarze i ostrzegając kierowców o zmianach na jezdni z odpowiedniej odległości.

Zapory drogowe pojedyncze U-20a i U-20b stosuje się do wygradzania miejsc robót prowadzonych w pasie drogowym. Do wygradzania wzdłuż jezdni stosuje się zapory U-20a, a do wygrodzeń poprzecznych U-20b, z wyjątkiem przypadków, w których stosuje się tablice prowadzące ciągłe U-3c lub U-3d.

 

ŹRÓDŁO: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE DLA ZNAKÓW I SYGNAŁÓW DROGOWYCH ORAZ URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO I WARUNKI ICH UMIESZCZANIA NA DROGACH.
Załączniki nr 1 – 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach