• photo
 • photo
 • photo
 • photo
O nas
Tioman Sp. z o.o. Sp. k., założona w 1998 roku poprzez swoją działalność wpływa na poprawę bezpieczeństwa na drogach współpracując z zarządami dróg...

Aktualności

Komunikacja miejska jest bardzo ważną jednostką transportową. Przez korki...

Firma Tioman Sp. z o.o. Sp. k. to producent znaków drogowych oraz innych elementów, stosowanych podczas organizacji ruchu drogowego i powierzchni zewnętrznych. Przedsiębiorstwo powstało w 1998 roku, a jego głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa kierowców i pieszych na drogach. Przez lata działania firma zyskała wielu zadowolonych Klientów. Od lat współpracujemy z zarządami dróg wszystkich szczebli oraz krajowymi i zagranicznymi budowlanymi przedsiębiorstwami drogowymi.

Siedziba firmy znajduje się w Łysomicach w województwie kujawsko-pomorskim na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, jednak nasze działanie rozszerzone zostało na całą Polskę, a także poza jej granice. Wysoka jakość oferowanych produktów oraz duże zaangażowanie pracowników firmy w każdy projekt sprawiło, że Klienci docenili serce, które wkładamy w to, co robimy.

Coroczny wzrost obrotów oraz powiększająca się ilość zamówień pozwoliły nam rozszerzyć działalność na dalsze rejony, a także rozbudować zaplecze techniczne, nabyć nowe maszyny i zatrudnić większą ilość osób.

W swojej ofercie posiadamy szereg znaków drogowych oraz innych elementów, pomocnych podczas dobrej organizacji dróg i terenów miejskich.

 • Oznakowanie pionowe: znaki nakazu, zakazu, znaki ostrzegawcze, informacyjne oraz inne oznakowanie pionowe, umieszczane przy drogach krajowych, gminnych i powiatowych.
 • Znaki zmiennej treści: sterowane mobilnie znaki o zmieniającej się treści, a wśród nich znaki pryzmatyczne, obsługiwane za pomocą technologii pryzmowej. Oznakowanie zmiennej treści to nowoczesne rozwiązanie, wykorzystywane na drogach, na których często zmieniają się warunki i konieczna bywa czasowa zmiana obowiązującego oznakowania.
 • Konstrukcje wsporcze: umożliwiające zamontowanie odpowiedniego oznakowania drogowego. W ich skład wchodzą między innymi: wysięgniki, bramownice, słupki do znaków drogowych, konstrukcje wsporcze dla znaków zmiennej treści
 • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego: odbojnice, pylony, słupki drogowe, progi zwalniające itd.
 • Bariery energochłonne
 • Tabliczki z nazwami ulic
 • Tablice unijne i reklamowe
 • Przyczepy sygnalizacyjne i sygnalizacja wahadłowa
 • Oferta kolejowa: wiaty przystankowe, gabloty, wygrodzenia kolejowe, oznakowanie peronów.

Każdy z dostępnych produktów wykonujemy zgodnie z życzeniem Klienta. Staramy się, aby nasza oferta dotarła jak najdalej, gwarantujemy szybką realizację zamówień oraz możliwość własnego transportu do dowolnego miejsca na terenie kraju. Nasze produkty zostały uznane i docenione certyfikatami jakości. Zachęcamy do współpracy zarządy drogowe oraz osoby prywatne, które poszukują oznakowania lub innych elementów do indywidualnych zakładów i posesji. Zapewniamy dobry kontakt oraz atrakcyjne warunki cenowe. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i gwarantujemy, że zrobimy wszystko, aby odpowiedzieć na Państwa potrzeby.

 


 

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

dotyczy zapytania ofertowego nr 3.2019.KPAI

Firma Tioman Sp. z o.o. Sp. K. informuje, że w ramach postępowania ofertowego nr 3.2019.KPAI na realizację usług specjalistycznych polegających na przygotowaniu i prowadzeni 4 testów zderzeniowych (crash testów) niezbędnych do uzyskania certyfikatu zgodności z normą PN-EN 12767 dla rodziny produktów w postaci innowacyjnych konstrukcji wsporczych do zawieszania tablic drogowych i informacyjnych. Zamówienie dokonywane jest w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie innowacyjnych bezpiecznych konstrukcji wsporczych do zawieszania tablic drogowych i informacyjnych współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie Innowacyjności i Konkurencyjności Gospodarki Regionu, Działania 1.2 Promowanie Inwestycji Przedsiębiorstw w Badania i Innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie Procesów Badawczo-Rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji - Fundusz badań i Wdrożeń, wybrana została oferta złożona przez firmę Transpolis S.A.S., 620 Route des Fromentaux 01500 Saint-Maurice-de-Remens, Francja.

Informacja o wyniku postępowania - PDF

 

INFORMATION ON THE RESULT OF THE OFFER'S INQUIRY NO. 3.2019.KPAI

Tioman Sp. z o.o. Sp. K. hereby informs that in the offer's inquiry no 3.2019.KPAI held in connection with the implementation of the project entiltled Implementation of innovative secure support structures for hanging road and information boards co-financed by European Union under Priority Axis 1. Strenghtening Innovation and Competetiveness of the Region's Economy, Actions 1.2. Promoting Enterprise Investments in Research and Innovation, Sub-measure 1.2.1 Supporting Research and Development Process of the Regional Operational Program Kuyavian-Pomeranian Voivodeship through the Kuyavian-Pomeranian Innovation Agency - Research and Implementation Fund, the offer made by Transpolis S.A.S., 620 Route des Fromentaux 01500 Saint-Maurice-de-Remens, France, has been selected as the most advantageous.

Information of the result of the offer's Inquiry - PDF

 

Fundusz europejski Fundusz europejski Fundusz europejski

European Funds - for the development of innovative economy. We invest in your future.