Tioman

Przebudowa dróg powiatowych nr 1264N Leszcz - Jankowice - Rączki - Moczysko

Zdjęcie realizacji: 
Główny wykonawca: 
Przedsiebiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
Termin realizacji: 
2016
Październik