Tioman

„Budowa obwodnicy Nowej Soli – Etap I – zadanie dofinansowane ze środków Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”

Zdjęcie realizacji: 
Inwestor: 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Główny wykonawca: 
Budimex S.A.

Nazwa zadania: „Budowa obwodnicy Nowej Soli – Etap I – zadanie dofinansowane ze środków Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”

Zakres prac: Montaż oznakowania pionowego

Termin realizacji: 
2014
Czerwiec