Tioman

G-1a

Wysokość: 
1 000.00 mm
Szerokość: 
300.00 mm
Grubość blachy: 
1.25
Grupa wielkości: 
Stała wielkość
Typ folii: 
Nieodblaskowa, I generacja, II generacja, III generacja
Sposób montażu: 
Na uchwyty montażowe
Surowiec: 
Blacha stalowa, Blacha aluminiowa
Inne: 
Podkład znaku malowany proszkowo na RAL 7037
  • Szczegóły

G - 1a stosowany jest wraz ze znakiem ostrzegawczym przed przejazdem kolejowym.

Zgodnie z warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, wraz z zasadami umieszczania ich na drogach, załącznikiem 1-4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku znak G 1a stosowany jest jako znak dodatkowy wraz ze znakiem A9. Szczegółowe zasady, określające zastosowanie: znak G 1a odległość od znaku G1b (2/3 odległości od przejazdu kolejowego) i G 1c (1/3 odległości od przejazdu)  zakładają stosowanie oznaczeń łącznie.

Prawidłowe oznakowanie przejazdu kolejowego gwarantuje najwyższa jakość tablic, które wykonane zostały z blachy, pokrytej folią nieodblaskową. Blacha została pomalowana proszkowo. Stała wielkość tablic wiąże się z dostosowaniem do wymogów oraz odpowiedniej widoczności dla kierujących. Znaki oferowane są z szybkim terminem realizacji zamówienia.

 

Oprócz znaków A-9 przed przejazdem kolejowym stosuje się słupki wskaźnikowe G-1, a mianowicie:
1) z trzema kreskami, znak G-la umieszczany pod tarczą znaku ostrzegawczego,

2) z dwiema kreskami, znak G-lb  umieszczany na 2/3 odległości znaku ostrzegawczego od przejazdu,
3) z jedną kreską, znak G-lc umieszczany na 1/3 odległooeci znaku ostrzegawczego od przejazdu

 

 

ŹRÓDŁO: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE DLA ZNAKÓW I SYGNAŁÓW DROGOWYCH ORAZ URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO I WARUNKI ICH UMIESZCZANIA NA DROGACH.
Załączniki nr 1 – 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach