Tioman

Znak B13

Grubość blachy: 
1.25
Grupa wielkości: 
Mini, Mały, Średni, Duży, Wielki
Typ folii: 
Nieodblaskowa, I generacja, II generacja, III generacja
Sposób montażu: 
Na uchwyty montażowe
Surowiec: 
Blacha stalowa, Blacha aluminiowa
Inne: 
Podkład znaku malowany proszkowo na RAL 7037
Podkategoria: 
  • Szczegóły

Znak B13 oznacza zakaz wjazdu pojazdów z towarami wybuchowymi lub łatwo palnymi. Samochody objęte zakazem nie mogą poruszać się po określonym obszarze, jeśli przewożą określone w przepisach towary niebezpieczne klas: 1,3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2 lub palne gazy klasy 2 w ilości wymagającej zamieszczenia na samochodzie znaku ostrzegawczego w kolorze pomarańczowym.

Kategoria

W kodeksie drogowym występują grupy znaków oznaczających konkretne rodzaje poleceń dla kierowcy. Znaki drogowe zakazu z kategorii B wyznaczają ustalenia organizacji ruchu w postaci konkretnych ograniczeń w stosunku do poruszania się pojazdów lub określonych manewrów. Jeżeli taki znak został umiejscowiony pod tabliczką oznaczającą wjazd do miejscowości oznacza to, że zakaz ma zastosowanie na całym obszarze miejscowości. Znaki z kategorii B mają kształt koła z czerwoną obwódką.

Samochód i transportowane w nim towary mogą stanowić zagrożenie w wyniku awarii pojazdu lub jego wypadku. Zagrożenie to obejmuje zarówno osoby jak i budowle znajdujące się w polu oddziaływania uszkodzonego samochodu i jego zawartości.

Gdzie występuje znak drogowy B13?

Znak B-13 występuje wszędzie tam, gdzie pojazdy z niebezpiecznym ładunkiem mogłyby stanowić zagrożenie, tak więc w obszarze zwartej zabudowie miast, na terenach rekreacyjnych, w tunelach, przy zaporach wodnych, obiektach zabytkowych itp.

Najczęściej występują z tabliczkami T-20 oraz T-21, które oznaczają odcinki, na których obowiązuje zakaz i odpowiednio odległość, do której obowiązuje znak. Często też znak B13 występuje pod tabliczkami z nazwami miast lub tabliczkami oznaczającymi początek obszaru zabudowanego - oznacza to wtedy, że na całym określonym obszarze występuje przedstawiony zakaz.