Tioman

Znak B-9 Zakaz wjazdu rowerów

Grubość blachy: 
1.25
Grupa wielkości: 
Mini, Mały, Średni, Duży, Wielki
Typ folii: 
Nieodblaskowa, I generacja, II generacja, III generacja
Sposób montażu: 
Na uchwyty montażowe
Surowiec: 
Blacha stalowa, Blacha aluminiowa
Inne: 
Podkład znaku malowany proszkowo na RAL 7037
Podkategoria: 
  • Szczegóły

 

Znak B-9 to jeden z najbardziej charakterystycznych i najczęściej widywanych znaków drogowych. Stanowi on bardzo ważną informację dla osób jadących na rowerach, ponieważ oznacza on zakaz wjazdu właśnie dla tych pojazdów - zarówno w przypadku jezdni, jak i na poboczu. 

 

Znak B-9 określany jest jako „zakaz wjazdu rowerów". Należy jednak pamiętać, że dotyczy on zarówno tych pojazdów, jak i wózków rowerowych. Stosowany jest w celu wyeliminowania ruchu tych pojazdów szczególnie z dróg, na których natężenie ruchu jest duże, a dopuszczalna prędkość wysoka. Ma on na celu ograniczenie niebezpieczeństwa dla jadących na rowerze osób, które są potencjalnymi ofiarami wypadków. 

 

Warto pamiętać, że znak b-9 mamy największą szansę spotkać na drogach, na których funkcjonuje bardzo wysokie natężenie ruchu samochodów ciężarowych, autobusów i innych pojazdów o podobnych gabarytach, które mogą stanowić największe niebezpieczeństwo dla drogowców, którzy poruszają się na rowerach. B-9 napotkamy najczęściej także na drogach, w których pobliżu ulokowane są specjalnie wyznaczone ścieżki rowerowe. Bardzo często zdarza się, że znak nakazujący korzystanie z tego typu drogi nie jest dobrze widoczny dla kierujących rowerami. W tym celu na drodze umieszcza się znak b-9, który jest zdecydowanie bardziej transparentny i istnieje większe prawdopodobieństwo, że zostanie łatwo zauważony. 

 

Znak b-9 stosowany jest w miejscach gdzie w pobliżu korony drogi znajduje się wydzielony szlak rowerowy, specjalna ścieżka lub mniejsze drogi dojazdowe. Możemy także spodziewać się go wzdłuż odcinków nowo budowanych dróg, takich jak obwodnice. Występuje tam w celu pozostawienia ruchu rowerowego w obrębie sieci dróg juz istniejących.

 

 

 

 

ŹRÓDŁO: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE DLA ZNAKÓW I SYGNAŁÓW DROGOWYCH ORAZ URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO I WARUNKI ICH UMIESZCZANIA NA DROGACH.
Załączniki nr 1 – 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach