Tioman

Znak A-5

Grubość blachy: 
1.25
Grupa wielkości: 
Mini, Mały, Średni, Duży, Wielki
Typ folii: 
Nieodblaskowa, I generacja, II generacja, III generacja
Sposób montażu: 
Na uchwyty montażowe
Surowiec: 
Stal
Inne: 
Podkład znaku malowany proszkowo na RAL 7037
Podkategoria: 
  • Szczegóły

Znak A-5 oznaczający "skrzyżowanie dróg" został uregulowany w Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Znak ten należy do kategorii: znaki ostrzegawcze i ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Znak A-5 to znak ostrzegawczy, który informuje kierowców o zbliżaniu się do skrzyżowania równorzędnego. Na skrzyżowaniu równorzędnym panują inne zasady związane z pierwszeństwem. Nikt nie jest na tej drodze uprzywilejowany, a każdy pojazd jest tak samo ważny i pierwszeństwo ma ten pojazd, który ma "prawą wolną".  Jeżeli masz jakiś pojazd po swojej prawej stronie, to musisz go przepuścić. W przypadku gdy skręcamy w lewo, a jedzie samochód z naprzeciwka, również musimy ustąpić pierwszeństwa. Skrzyżowania równoległe są trudne do zrozumienia szczególnie dla młodych kierowców lub kursantów prawa jazdy. Wiele egzaminów państwowych zostaje zakończonych negatywnie na takim skrzyżowaniu.

Zastosowanie znaku A-5:

  • na skrzyżowaniu, gdy występuje wlot drogi, która na poprzedzającym odcinku ma pierwszeństwo nadane odpowiednim znakiem,
  • w przypadkach, gdy skrzyżowanie może nie być wystarczająco postrzegane przez kierujących lub geometria skrzyżowania może sugerować inne zasady pierwszeństwa.

Ustawia się go w szczególności na drogach klasy L oraz D, w sytuacjach, gdy natężenie ruchu jest mniejsze niż jego przepustowość i panuje bardzo swobodny ruch.

Dopuszczalne jest zastosowanie znaku ostrzegawczego A-5 w przypadku dwóch dróg gruntowych. Musi to jednak uzasadniać natężenie i struktura ruchu. Nawierzchnia jezdni musi z kolei umożliwiać jazdę z prędkością od trzydziestu do czterdziestu kilometrów na godzinę.

 

 

 

ŹRÓDŁO: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE DLA ZNAKÓW I SYGNAŁÓW DROGOWYCH ORAZ URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO I WARUNKI ICH UMIESZCZANIA NA DROGACH.
Załączniki nr 1 – 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach