Tioman

Zakaz wjazdu znak B2

Grubość blachy: 
1.25
Grupa wielkości: 
Mini, Mały, Średni, Duży, Wielki
Typ folii: 
Nieodblaskowa, I generacja, II generacja, III generacja
Sposób montażu: 
Na uchwyty montażowe
Surowiec: 
Blacha stalowa, Blacha aluminiowa
Inne: 
Podkład znaku malowany proszkowo na RAL 7037
Podkategoria: 
  • Szczegóły

Zakaz wjazdu B2 - znak należy do tych zakazujących wykonanie określonego manewru lub czynności. Wiemy dzięki temu jaki pojazd może wjechać w daną uliczkę, a jaki nie może absolutnie tego zrobić. Bardzo często zdarza się, że po określonym miejscu mogą poruszać się pojazdy tylko o określonej wadze i gabarytach, więc w tym przypadku znak dotyczy tylko tych powyżej określonej wielkości.

Kiedy jest stosowany znak zakaz wjazdu?

Niektóre odcinki drogi są zbyt delikatne i małe, aby duże pojazdy mogły się po nich poruszać. Zastosowany przy nich znak pokazuje, że mogą się tamtędy przemieszczać tylko określone i małe pojazdy. Nie wszystkie drogi są do tego przystosowane.

Z jakimi znakami możemy spotkać znak B2?

Przede wszystkim znak ten jest spotykany w towarzystwie znaków informacyjnych. Pokazuje nam dzięki temu, że zakaz wjazdu na tym odcinku obowiązuje, ale nie dla wszystkich. Możemy go spotkać z tabliczkami informującymi nas, że zakaz wjazdu obowiązuje wszystkich z wyłączeniem określonych grup. Dlatego nie należy sugerować się tylko jednym znakiem, bo może się okazać, że mimo zakazu my, wliczamy się do grupy, która może wjechać na określony teren i się tam poruszać. Jest to typ znaku, który działa dobrze tylko z innymi znakami sugerującymi.

 

 

 

ŹRÓDŁO: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE DLA ZNAKÓW I SYGNAŁÓW DROGOWYCH ORAZ URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO I WARUNKI ICH UMIESZCZANIA NA DROGACH.
Załączniki nr 1 – 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach