Tioman

Certyfikaty

Posiadamy szereg certyfiaktów wspomagających zachowanie najwyższej jakości na nasze produkty oraz usługi.

  1. ISO 9001:2008 ISOQAR Numer Certyfikatu 4259 Projektowanie, produkcja, montaż znaków i tablic drogowych oraz systemu informacji miejskiej i turystycznej

  1. Krajowy Certyfikat Zgodności Nr 09/2016 Balustrady i ogrodzenia dla pieszych i rowerzystów należące do grupy urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oznaczonych jako U-11a, U-12a i U-12b wykonane wg Aprobaty Technicznej IBDiM nr AT/2011-02-2734/3

  1. Certyfikat Weryfikacja Zakładu Spawalniczego 01 202 PL/A-14 0887 EN ISO 3834-2

  2. Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji 0035-CPR-1090-1.00724.TÜVRh.2014.001

  1. Certyfikat Spawalniczy TÜVRh-EN1090-2.00665.2014.001 zgodnie z normą EN 1090-1, tabela B.1 dla spawania elementów konstrukcyjnych ze stali wg EN 1090-2

  1. Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji 0035-CPR-1090-1.00725.TÜVRh.2014.001 Elementy nośne oraz ich zestawy wykonane z aluminium do klasy EXC3 według EN 1090-3

  1. Certyfikat Spawalniczy TÜVRh-EN1090-3.00030.2014.001 zgodnie z normą EN 1090-1, tabela B.1 dla spawania elementów konstrukcyjnych z aluminium wg EN 1090-3   

 

WYRÓŻNIENIA