Tioman

"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 726 na odcinku Inowłódz-Dęborzeczka, etap I: od km 29+300 do km 32+886,50, etap II

Zdjęcie realizacji: 
Główny wykonawca: 
STRABAG Sp. z o.o.

Zakres prac:

  1. Oznakowanie pionowe
  2. Wygrodzenia U-11a
Termin realizacji: 
2015
Listopad